Opatření děkana 1/2013 - Zápis na FP TUL na akademický rok 2013/2014

Dne .

V souladu s harmonogramem IS/STAG pro akademický rok 2013/2014 proběhne zápis studentů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické do druhých a vyšších ročníků takto "OD 1/2013".

K postupu do 2. ročníku studia musí studenti do 13. 9. 2013 získat alespoň 40 kreditů – viz SZŘ č. 7 odst. 3a).
K postupu do 3. ročníku a vyššího je potřeba získat alespoň 30 kreditů – viz SZŘ čl. 7 odst. 3b).

Nesplnění některé této podmínky je důvodem pro ukončení studia – viz SZŘ čl. 30 odst. 1 písm. d).

Úřední hodiny studijního oddělení ve všech výše uvedených termínech jsou od 8.30 do 15.00 hod.

Průběh zápisu

Studenti si přinesou vytištěné zápisové listy z IS/STAG, které budou podepsané a zkontrolované (zápisový list A pro ak. rok 2012/2013 a zápisový list B pro ak. rok 2013/2014).

Zkontrolované zápisové listy se odevzdají na studijní oddělení spolu s indexem. Studenti si do výkazu o studiu zapíší všechny předměty na zimní a letní semestr 2013/2014, které si zapsali do IS/STAG v rámci předběžného zápisu. Zápisem předmětů do příslušného akademického roku se potvrzuje osobní studijní plán studenta, tím se osobní studijní plán stává pro studenta závazným.

Zapisování hodnocení (zápočtů a zkoušek) do IS/STAG provádí studijní oddělení zcela výjimečně a pouze s písemným potvrzením vyučujícího. Upozorňujeme, že u zápisu budou kontrolovány všechny podpisy u předmětů v indexu.

Informace o kreditním systému na FP včetně studijních plánů jsou k dispozici na www adrese: http://www.fp.tul.cz/student/studium-na-fp/kreditni-system

V Liberci dne 21. 6. 2013