ADVENTNÍ KONCERT V BAZILICE SV. VAVŘINCE A SV. ZDISLAVY V JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ

Dne .

Dne 10. 12. 203 od 16.30h zazní adventní a vánoční hudba v podání Komorního sboru pedagogické fakulty a sboru Voces Amici z Pedagogického lycea v Liberci v prostorách nádherné baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Uslyšíte skladby starých mistrů, spirituály, gospely a folkové písně. Z Liberce je možné spojení v 15:15 autobusem, zpět v 18:23, 19.05, 20.23 vlakem. Navštivte do světel oděnou baziliku a malebné městečko Jablonné v P. a naplňte se krásou lidského hlasu a hudby.
Srdečně Vás zveme.

Pozvánka