Rozhodnutí o přiznání stipendií

Dne .

Informace o přiznání stipendií (ubytovacích, sociálních, prospěchových) naleznete v IS STAG v sekci Moje studium - Moje údaje. Písemné rozhodnutí o přiznání stipendia si vyzvedněte na studijním oddělení FP v úředních hodinách.