Oznámení pro studenty 1. ročníků

Dne .

Kontrola splněných 10 kreditů za zimní semestr 2013/14 proběhne pouze přes IS STAG. Pro razítko do indexu se dostavte od 19.2. do 31. 3. 2014 v úředních hodinách SO.