Stipendium ke studiu v Čínské lidové republice od akademického roku 2014/2015

Dne .

z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bychom Vás rádi informovali o tom, že čínská vláda nabízí českým zájemcům 19 stipendijních míst ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2014/2015, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2014/2015.

Termín pro odevzdání přihlášek je 21. březen 2014.

 Informace je zveřejněna na webových stránkách DZS/AIA: http://www.dzs.cz/file/864/Čína%2019%20stip%202014.pdf

Zdravotní formulář