Dozápisy, škrty na LS

Dne .

Vzhledem k množícím se žádostem o dozápisy a škrty v IS STAG bude možné dopsat či odepsat předměty na LS 2013/14 v termínu 3. - 5. 3. 2014 na studijním oddělení FP (v úředních hodinách) za poplatek 50 Kč/předmět.