Předzápis pro studenty FP TUL do akademického roku 2014/2015

Dne .

Předzápis do akademického roku 2014/2015 se uskuteční pro studenty FP TUL 7. 6. 2014.