Děkanské volno pro 1. ročníky

Dne .

Dne 30. 9. 2014 se konají imatrikulace a pan děkan uděluje děkanské volno pro 1. ročníky pouze v bloku 10:40 - 12:15 hodin.

děkanské volno