Studentská soutěž Diplomky na stojáka 2014

Dne .

OHROMÍM SVOU DIPLOMKOU
Přihlaste svou práci do 15. října 2014.

Ambicí tohoto projektu je dát studentům a čerstvým absolventům prostor své závěrečné práce veřejně prezentovat před širším publikem a nabídnout, diskutovat a sdílet své objevy dál.

Projekt je zcela zdarma, stačí vyplnit přihlášku na www.diplomkynastojaka.cz.

Každý přihlášený student navíc získá online kurz prezentačních dovedností zdarma! Z přihlášených studentů odborná porota vybere 16-20, pro které je připraven seminář k přípravě prezentace. Studenti mohou získat zajímavé ceny - například finanční podporu svých studijních cest atp.

V příloze naleznete popis projektu a oficiální plakát.