Prospěchové stipendium pro akademický rok 2014/2015

Dne .

V příloze naleznete seznam studentů s nárokem na prospěchové stipendium v akademickém roce 2014/2015 a částky stipendií.

částky

seznam studentů