Studentská grantová soutěž - nová pravidla pro rok 2015

Dne .

Děkan FP TUL vyhlásil pravidla pro grantovou podporu projektů studentské grantové soutěže v roce 2015. Pravidla jsou uveřejněna na webu FP TUL, přihlášky lze podávat do 10. ledna 2015 na Portál FP TUL.