Upozornění pro 1. ročníky

Dne .

Kontrola plnění 10 kreditů proběhne podle IS STAG bez vaší účasti. V průběhu března si v úředních hodinách přijďte pro razítko do indexu pod předměty na LS.