Děkanské volno 22.10. 2015

Dne .

Děkan doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. vyhlašuje děkanské volno jen pro studenty Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, kteří se zúčastní pedagogického dne.

děkanské volno

pedagogický den