Děkanské volno na 19. 11. 2015

Dne .

Děkan doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. vyhlašuje děkanské volno pro studenty Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, kteří se zúčastní slavnostního zasedání akademické obce.

děkanské volno