Výběrové řízení na příznání stipendií v akademickém roce 2015/2016

Dne .

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
ve spolupráci
S NADACÍ PRECIOSA JABLONEC NAD NISOU
vyhlašuje výběrové řízení
na přiznání stipendií v akademickém roce 2015/2016
ze Stipendijního fondu Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou

Více informací naleznete zde

Studenti podávají vyplněné žádosti o stipendium doporučené katedrou do 31. 10. 2015 na studijní oddělení příslušné fakulty/ústavu.
Děkan fakulty/ředitel ústavu stanoví pořadí a žádosti předá oddělení pro studium a vzdělávání do 9. 11. 2015.