Možnost stipendia ve Francii

Dne .

Upozorňujeme na dva webové linky, na nichž se nabízí stipendia pro studenty na 1-3 měsíční výzkumnou stáž ve Francii  a stipendia "pod dvojím vedením" (dvojí vedení znamená jeden školitel v ČR a jeden školitel ve Francii) pro doktorandy (až 3 roky).

Všechny žádosti musí být odeslány v jedné zásilce za univerzitu. To znamená, že všechny přihlášky je NUTNÉ odevzdávat na Zahraniční oddělení TUL - paní Pekařové či paní Koutkové - do 8. 3.2016. Následující den budou pak odeslány všechny přihlášky, které budou odevzdány v termínu. Po tomto datu nebude možné další přihlášky odesílat.

http://www.ifp.cz/BGF-2015-DC           doktorát pod dvojím vedením 

http://www.ifp.cz/BGF-2015-ST            1 - 3 měsíční výzkumná stáž