Testování IQ

Dne .

Mensa ČR ve spolupráci s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci pořádá testování IQ.

Výsledek testu je cennou informací, která může sloužit například při rozhodování o dalším studiu. Test je neverbální a nevyžaduje předchozí znalosti, proto zjišťuje skutečnou úroveň zejména logického myšlení a dokáže odhalit nadání i tam, kde tomu např. školní výsledky neodpovídají.

Testování proběhne dne 18. května 2016 v posluchárně G312 Technické univerzity, Studentská 1401/1, ve třech termínech – v 15h, v 16h a v 17h. Na testování je potřeba se předem přihlásit na testovani.mensa.cz

Studenti a zaměstnanci TUL platí snížený poplatek 150 Kč, ostatní dospělí platí 290 Kč, ostatní děti a studenti 190 Kč. Testování je možné od věku 5 let - mladší 15 let si přinesou písemný souhlas rodičů (formulář je k dispozici u přihlášky).

S sebou propisku, OP, studijní/zaměstnanecký průkaz, děti souhlas s testováním.

Informaci o výsledku považuje Mensa za důvěrnou a dostane ji pouze testovaná osoba POŠTOU.

Letáček