HELLO CZECH REPUBLIC – DOMA V NOVÉ ZEMI JAK PRACOVAT S TÉMATY MIGRACE A IDENTITY

Dne .

Chcete se dozvědět, jak pracovat s tématy uprchlictví, identity, stereotypů či předsudků? Hledáte vhodné metodické materiály?

Workshop je určen především pro studenty učitelství 2. stupně ZŠ a SŠ a studenty mimoškolní pedagogiky a uskuteční se dne
9. 6. 2016 od 9.30 - 16.00h v Krajském úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/ 2A, Liberec (bud. A, 3. poschodí, místnost 326a).

Workshop je ZDARMA.

Více informací naleznete zde