Zápis na FP TUL na akademický rok 2016/2017

Dne .

Harmonogram zápisu na akademický rok 2016/2017.

opatření děkana