Opatření děkana - zápis na FP TUL na akademický rok 2016/2017

Dne .

Zápis na FP TUL na akademický rok 2016/2017.

opatření děkana