20. 2. - 21. 2. 2017 - zrušené úřední hodiny na studijním oddělení

Dne .

Kontrola plnění zimního semestru u 1. ročníků bez účasti studentů.
Potvrzení na LS budeme vydávat pro studenty 1. ročníků od 22. 2. 2017 v úředních hodinách.