Mimořádné stipendium - Výzva studentům 1. ročníku všech Bc. a Mgr. oborů

Dne .

Žádáme studenty 1. ročníku, kteří splňují podmínky pro udělení mimořádného jednorázového stipendia vyhlášeného děkanem FP TUL (viz níže), aby se do 4. 4. 2016 přihlásili na studijním oddělení (p. Daniela Demelová) a požadovanou podmínku doložili.
Stipendium bude vyplaceno v měsíci dubnu 2016. Netýká se studentů navazujících studijních programů.

Mimořádné stipendium 5 000 Kč
obdrží po úspěšném zakončení zimního semestru 2015/16 všichni studenti 1. ročníku FP jakéhokoliv oboru, kteří se v rámci státní maturity zúčastní nepovinné profilové části maturitní zkoušky MATEMATIKA+ (dříve vyšší úroveň) a absolvují ji minimálně s percentilem 60 (doloží během ZS kopií výpisu výsledků didaktického testu).

A. Kopáčková, proděkanka
15. 3. 2016

Film Mami! - 1. promítání Akademického filmového klubu FP TUL

Dne .

Komora studentů AS FP TUL vás zve na 1. promítání Akademického filmového klubu FP TUL - filmu Mami!
Promítání se uskuteční 22. března 2016 od 20:00 v aule (3. patro) budovy G, Univerzitní náměstí 1410/1.

Úvodní slovo k tématu ADHD: PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.

Vstup zdarma.

Leták

Online studium kurzu univerzity v Lipsku

Dne .

Na základě memoranda uzavřeného mezi naší fakultou a Pedagogickou fakultou Univerzity Lipsko (Leipzig) mohou naši studenti v průběhu letního semestru absolvovat online kurz zaměřený na výuku přírodovědných předmětů (Matematika + Informatika + Přírodověda + Technická výchova) právě na partnerské fakultě. Za úspěšné absolvování kurzu vám bude na základě žádosti uznán povinně volitelný předmět Výchova v evropských a globálních souvislostech (KPP/VME, 2 kr) a volitelný předmět Personal growth (KPP/PGR, 2 kr). Navíc získáte mimořádné stipendium ve výši 1.000 Kč. K absolvování kurzu je třeba znalost německého jazyka, v němž je kurz veden, na úrovni B1.

Podrobnosti naleznete na stránkách projektu TransQEU-MINT. V případě zájmu kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Tematické setkání „17. listopad 1939“

Dne .

Katedra historie ve spolupráci s obecně prospěšnou společností  Živá pamět si Vás dovolují pozvat na 

NA TEMATICKÉ SETKÁNÍ „17. LISTOPAD 1939“

Promítání dokumentárního filmu „Zvláštní akce Studenti“ o událostech 17. listopadu 1939.
Součástí je i diskuze s jedním z tvůrců dokumentu (Pavel Voves) a Dr. Vojmírem Srdečným, který byl jako jeden ze studentů zatčen a deportován do KT Sachsenhausen.

Kde: budově P, P 101 (Komenského 314/2, 460 01 Liberec V-Kristiánov, budova P)

Kdy: 9. března 2016, od 9.30 hod.

Více informací

Oznámení o zrušení výuky dne 24. 2. 2016

Dne .

Na základě rozhodnutí rektora se ve středu dne 24. února 2016 od 12:30 do 14:05 hodin ruší výuka na celé univerzitě.

V uvedenou dobu navštíví Technickou univerzitu v Liberci prezident republiky.

V tento den, v době od 13:05 do 13:50 hodin mají studenti a zaměstnanci Technické univerzity v Liberci možnost setkat se s prezidentem Milošem Zemanem v aule budovy G.

Oznámení o zrušení výuky