Možnost stipendia ve Francii

Dne .

Upozorňujeme na dva webové linky, na nichž se nabízí stipendia pro studenty na 1-3 měsíční výzkumnou stáž ve Francii  a stipendia "pod dvojím vedením" (dvojí vedení znamená jeden školitel v ČR a jeden školitel ve Francii) pro doktorandy (až 3 roky).

Všechny žádosti musí být odeslány v jedné zásilce za univerzitu. To znamená, že všechny přihlášky je NUTNÉ odevzdávat na Zahraniční oddělení TUL - paní Pekařové či paní Koutkové - do 8. 3.2016. Následující den budou pak odeslány všechny přihlášky, které budou odevzdány v termínu. Po tomto datu nebude možné další přihlášky odesílat.

http://www.ifp.cz/BGF-2015-DC           doktorát pod dvojím vedením 

http://www.ifp.cz/BGF-2015-ST            1 - 3 měsíční výzkumná stáž

 

Semináře z didaktiky matematiky

Dne .

Harmonogram seminářů z didaktiky matematiky na zimní semestr akademického roku 2015/2016. Na programu jsou:

  • Jaroslav Perný: Rozvíjení geometrických představ žáků (2. listopadu 2015)
                             určeno pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty
  • Eva Krejčová:   Didaktické hry a matematika na 1. stupni základní školy (12. listopadu 2015)
                             určeno pro učitele 1. stupně ZŠ a studenty
  • Jana Vaňková:  Aktivizační metody výuky v matematice (30. listopadu 2015)
                             určeno pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty

Semináře se konají v budově G areálu TUL, Univerzitní nám. 1410/1, 4. patro - kabinet didaktiky matematiky G4-MAT

Podrobné informace k jednotlivých seminářům

Měsíc španělské kultury

Dne .

Katedra románských jazyků připravuje na měsíc listopad aktivity spojené s poznáváním španělské a hispanoamerické kultury.

Přijďte v listopadu „ochutnat“ španělskou kulturu - obohatit své vědomosti o španělské a hispanoamerické kultuře v pub kvízu, naučit se základní kroky některých tanců či si zasoutěžit o nejlepší tortillu a okusit další španělské dobroty.

Akce se koná 11. 11., 18. 11. a 24. 11. 2015 od 17h v budově S a v budově H.
Pozvánka

Výběrové řízení na příznání stipendií v akademickém roce 2015/2016

Dne .

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
ve spolupráci
S NADACÍ PRECIOSA JABLONEC NAD NISOU
vyhlašuje výběrové řízení
na přiznání stipendií v akademickém roce 2015/2016
ze Stipendijního fondu Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou

Více informací naleznete zde

Studenti podávají vyplněné žádosti o stipendium doporučené katedrou do 31. 10. 2015 na studijní oddělení příslušné fakulty/ústavu.
Děkan fakulty/ředitel ústavu stanoví pořadí a žádosti předá oddělení pro studium a vzdělávání do 9. 11. 2015.

Děkanské volno na 19. 11. 2015

Dne .

Děkan doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. vyhlašuje děkanské volno pro studenty Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, kteří se zúčastní slavnostního zasedání akademické obce.

děkanské volno