Výběrové řízení na příznání stipendií v akademickém roce 2015/2016

Dne .

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
ve spolupráci
S NADACÍ PRECIOSA JABLONEC NAD NISOU
vyhlašuje výběrové řízení
na přiznání stipendií v akademickém roce 2015/2016
ze Stipendijního fondu Nadace Preciosa Jablonec nad Nisou

Více informací naleznete zde

Studenti podávají vyplněné žádosti o stipendium doporučené katedrou do 31. 10. 2015 na studijní oddělení příslušné fakulty/ústavu.
Děkan fakulty/ředitel ústavu stanoví pořadí a žádosti předá oddělení pro studium a vzdělávání do 9. 11. 2015.

Děkanské volno na 19. 11. 2015

Dne .

Děkan doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. vyhlašuje děkanské volno pro studenty Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, kteří se zúčastní slavnostního zasedání akademické obce.

děkanské volno

Dny GIS Liberec 2015

Dne .

V termínu 18.–20. 11. 2015 proběhne v pořadí již 15. ročník akce s názvem Dny GIS Liberec 2015, letos ve znamení aktuálního tématu "Voda v krajině". Zajímá-li vás, jak s tímto tématem pracují geografové na TUL, krajském úřadě, magistrátu, u hasičů a dalších organizací, zavítejte v uvedených termínech do foyer před aulou budovy G ve třetím patře, kde budou probíhat praktické ukázky a bude možné si vše vyzkoušet.
Součástí akce jsou také dvě večerní přednášky, jedna s tématem vody od Ing. Miroslava Rychtaříka ze Státní plavební správy a druhá o suchu od Mgr. Radka Tomšů z ČHMÚ.


Akce je součástí mezinárodního dne geografických informačních systémů GISDay.
Více informací a program na stránkách www.dnygis.cz.

Pedagogický den

Dne .

Dne 22. října 2015 pořádá Katedra pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity
v Liberci Pedagogický den.

Kdo se může zúčastnit:

 • studenti bakalářského studijního oboru Specializace v pedagogice
 • studenti bakalářského studijního oboru Pedagogika volného času
 • studenti bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
 • studenti magisterského studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy
 • studenti navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství pro 2. stupeň základní školy
 • studenti navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství pro střední školy

Jaká jsou pravidla pro přihlašování:

 • účast alespoň na 1 přednášce nebo 1 workshopu je povinná pro všechny studenty výše uvedených studijních oborů, vyjma studentů 1. ročníků bakalářských studijních oborů, pro které je účast dobrovolná
 • jeden student se může přihlásit na max. 2 akce (je jedno, zda se jedná o přednášku nebo workshop)
 • pokud bude při kontrole zjištěno, že se student přihlásil na více než 2 akce, bude z nadpočetných akcí odhlášen
 • přihlašování na přednášky a workshopy probíhá elektronicky kliknutím na webový odkaz (viz nabídka níže), který studenta nasměruje k přihlášení na konkrétní přednášku nebo workshop do prostředí e-learningu FP TUL, kde bude třeba zadat přihlašovací údaje do LIANE
 • pokud se chce student z přednášky nebo workshopu odhlásit, je to možné opět po kliknutí na webový odkaz, přes který se přihlásil
 • pokud se student přihlásil správně, přijde mu na TULácký e-mail potvrzení o jeho úspěšné registraci
 • přihlašování na přednášky/workshopy bude možné od 8. 10. 2015

Nabídka přednášek a workshopů:

 • je dostupná zde
 • změny programu jsou vyhrazeny

Na koho se obrátiti s dotazy a nejasnostmi:

 • PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Informace k aktivaci průkazu ISIC

Dne .

Vážená držitelko/držiteli průkazu ISIC,

s novým akademickým rokem bychom Tě chtěli informovat o aktivaci průkazu ISIC na mujisic.cz., který dává průkazu ISIC nové funkcionality.

Po on-line aktivaci, která trvá přibližně 30 sekund, získáte:


informaci o platnosti sjednaného ISIC cestovního pojištění

verifikaci karty ISIC pro on-line využití

přehled o nejnovějších poskytovatelích slev

exkluzivní nabídky slev dostupným pouze s kartou ISIC

jedinečnou možnost soutěžit o hodnotné ceny na www.isic.cz

okamžitou informací o časově omezených akcích na www.isicpoint.cz.

Pro plné využití všech výhod je nutno průkaz aktivovat na webové stránce
www.mujisic.cz.


Mnoho studijních úspěchů a získaných slev přeje ISIC tým.

Studijní oddělení zavřeno

Dne .

21. 09. 2015– 09. 10. 2015 (zpracování přijímacího řízení, zápisových listů)

12. 10. 2015 - 16. 10. 2015 (dozápisy a škrty předmětů v úředních hodinách)