Volné přelepky na ISIC

Dne .

Na studijním oddělení jsou v omezeném počtu k dispozici volné přelepky na ISIC karty (150 Kč) na rok 2014.

Předzápis na LS

Dne .

V příloze naleznete organizační vyhlášku pro provedení upřesňujícího předběžného zápisu na LS 2013/14.

Studijní oddělení nebude provádět žádné změny, vše si studenti provedou v IS STAG sami. 

vyhláška

Přednáška - modulární vzdělávání na SŠ

Dne .

 

Vážení studenti, vážené studentky,

v pondělí 16.12.2013 od 14:20 do 15:55 vystoupí v K416 v rámci předmětu Školní pedagogika 1 (SP1E) Mgr. Ivana Košková, vedoucí učitelka Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, s tématem modulového vzdělávání středoškoláků v oblasti všeobecných i odborných předmětů. Srdečně jsou zváni všichni zájemci z řad studentů i učitelů, které problematika zvyšování prostupnosti středoškolského vzdělávání zajímá. Po vstupní přednášce bude i prostor na diskusi a zodpovězení Vašich dotazů. Těšíme se na Vás.

 

 

Rozhodnutí o přiznání stipendií

Dne .

Informace o přiznání stipendií (ubytovacích, sociálních, prospěchových) naleznete v IS STAG v sekci Moje studium - Moje údaje. Písemné rozhodnutí o přiznání stipendia si vyzvedněte na studijním oddělení FP v úředních hodinách.

ADVENTNÍ KONCERT V BAZILICE SV. VAVŘINCE A SV. ZDISLAVY V JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ

Dne .

Dne 10. 12. 203 od 16.30h zazní adventní a vánoční hudba v podání Komorního sboru pedagogické fakulty a sboru Voces Amici z Pedagogického lycea v Liberci v prostorách nádherné baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Uslyšíte skladby starých mistrů, spirituály, gospely a folkové písně. Z Liberce je možné spojení v 15:15 autobusem, zpět v 18:23, 19.05, 20.23 vlakem. Navštivte do světel oděnou baziliku a malebné městečko Jablonné v P. a naplňte se krásou lidského hlasu a hudby.
Srdečně Vás zveme.

Pozvánka

Pokyny pro odevzdání BP a DP (SZZ leden/únor 2014) do termínu 13. 12. 2013

Dne .

Pokyny pro zpracování BP a DP na FP TUL Liberec včetně formulářů naleznete na stránkách http://www.fp.tul.cz/student/studium-na-fp/zaverecne-prace/pokyny.

Struktura BP/DP na FP TUL je přesně stanovená.
Pořadí částí BP/DP je k nahlédnutí na stránkách https://moodle.fp.tul.cz/mod/book/view.php?id=58671&chapterid=1978

Nejdříve odevzdáte originál BP/DP na DFP a poté kopie na katedru.
Na DFP odevzdáváte:

1. originál BP nebo DP (originál zadání podepsané panem děkanem)
2. navíc volně vytištěné čestné prohlášení (s originál podpisem)
3. formulář - vložené údaje do STAGu
(Studenti, kteří mají přerušené studium, se před odevzdáním BP a DP dostaví na studijní oddělení k vložení všech údajů do IS/STAG, s sebou práci ve wordu. Studenti, kterým se nevytiskl bod 15. a 16., se dostaví na studijní oddělení.)
4. podepsaný souhlas vedoucího práce
5. vlepené, podepsané CD (práce v pdf. včetně oskenovaného a podepsaného zadání BP/DP)

Úřední hodiny: Po, út, čt, pá 8.00 – 13.00
St 8.00 – 16.00

Kontrola indexu na studijním oddělení do 17. 1. 2014.

 

Vyzvednutí přelepek

Dne .

Žádáme studenty, kteří mají objednané přelepky na ISIC karty (rok 2014), aby si je vyzvedli nejpozději do 18. 12. 2014. Studijní oddělení je pak do 5. 1. 2014 zavřené z důvodu čerpání dovolených.