Rozhodnutí o stipendiích k vyzvednutí

Dne .

Od 26. 11. 2012 si můžete vyzvednout na studijním oddělení FP v úředních hodinách rozhodnutí o přiznání stipendia (ubytovací, sociální, prospěchové a motivační). U ubytovacích stipendií si rozhodnutí vyzvednou pouze studenti 1. ročníků nebo studenti, kteří zažádali o stipendium poprvé.

Semestr plnění KAP/ICTP

Dne .

Omlouváme se za drobné zmatky v informacích. Každý student plní předmět KAP/ICTP v tom semestru, ve kterém plní KAP/ZED. Jednoobory a NŠ v zimním semestru a dvouobory v letním semestru. Děkujeme za pochopení.

LLP Erasmus - Erasmus day

Dne .

Dne 30. října 2012 se koná ve 12:30 hodin informační schůzka pro zájemce o zahraniční studijni pobyt. Informace naleznete v přiloženém letáčku.

Ersmus Day 2012

Plnění předmětu KAP/ICTP

Dne .

Plnění předmětu KAP/ICTP je realizováno pouze prostřednictvím testu, který studenti absolvují na konci října 2012. Podrobnější informace včetně konkrétních termínů se studenti dozví na první přednášce 9. 10. 2012 (případně cvičení) předmětu KAP/ZED.

Oznámení

Dne .

Všichni zájemci z řad studentů ze zemí bývalého Sovětského Svazu předloží do 15. 10. 2012 žádost o přidělení příspěvku na zdravotní pojištění pro akademický rok 2012/2013.