Mezinárodní vědecká konference - Humanita jako základní hodnota výchovy a vzdělávání

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Dne 17. října 2016 v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze se uskuteční Mezinárodní vědecká konference na téma Humanita jako základní hodnota výchovy a vzdělávání.

Pořadatelé:

  • Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze;
  • Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra pedagogiky a psychologie

Mezinárodní konference připomene společné úsilí mnoha vychovatelů a zapomenutých pedagogických osobností, které se zasadily o zachování lidské důstojnosti či znovunalezení lidské důstojnosti těch nejzranitelnějších – dětí v tragickém 20. století.

První blok konference analyzuje pojmy humanity ve vybraných pedagogických koncepcích – u J.A. Komenského, v německém filantropismu a v koncepcích reformně pedagogického hnutí. Druhý blok konference je zaměřen na pamětníky a konkrétní svědectví humanity. Se vzpomínkami na výjimečné projevy lidskosti v době, která často lidskost postrádala, vystoupí jak svědci hrůzných událostí druhé světové války, tak doby pozdější.

Program konference

Pozvánka na 205. zasedání AS FP TUL

Dne . Umístěno v sekci: Aktuality AS

V úterý 11. října 2016 se od 12.30 v zasedací místnosti DFP uskuteční 205. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na programu jednání je schvalování podmínek pro přijetí na příští akademický rok a diskuse k tezím nového jednacího řádu senátu fakulty.

Pozvánka

Zahraniční odborník z Univerzity Bayreuth představí na TUL software sketchometry

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra matematiky a didaktiky matematiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL hostí v rámci Fondu mobilit TUL Dr. Carstena Millera z partnerské Univerzity Bayreuth v Německu.
Dr. Miller je asistentem na Katedře matematiky a didaktiky matematiky Univerzity Bayreuth a působí také ve Výzkumném centru pro vzdělávání pomocí mobilní technologie s digitálními médii.
Je jedním z vývojářů interaktivního dynamického geometrického softwaru „sketchometry“. Tento software byl vytvořen ve verzích i pro kapesní kalkulátory, tablety či smartphony.
V této aplikaci je geometrická konstrukce ovládaná gesty, p
rogram tedy konvertuje rukou vytvořené objekty do geometrických konstrukcí, které mohou být dále modifikovány.
Je možné ji s výhodou používat při výuce v hodinách matematiky či geometrie, bez potřeby práce s počítačem.

Dr. Miller tento software představí na TUL ve své přednášce, která proběhne v pondělí 10. 10. 2016 od 14:45 do 16:00 v učebně G302 (budova G areálu TUL, 3. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec).
Přednáška proběhne v anglickém jazyce, srdečně zveme všechny zájemci z řad studentů i pedagogů.
Více informací o přednášce naleznete zde

Vnitřní migrační pohyby v Československu v kontextu česko-slovenských vztahů

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Česko-slovenská komise historiků ve spolupráci s katedrou historie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci
a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci

srdečně zve dne 19. 10. 2016 všechny zájemce na odborný seminář

Vnitřní migrační pohyby v Československu v kontextu česko-slovenských vztahů

 

Více informací naleznete zde

CER - Mezinárodní vědecká konference pro doktorandy zemí EU

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

CER - Mezinárodní vědecká konference pro doktorandy zemí EU

POZVÁNKA - CALL pro papír

CER 2016 - Srovnávací European Research ve spolupráci s SCIEMCEE 
tu čest Vás pozvat na 
6. mezinárodní vědecké konference pro doktorandy zemí EU (24. října 2016 - Oct 27, 2016)

CER 2016 - Srovnávací European Research je platformou pro prezentaci výzkumu zjištění a výměny zkušeností v souvislosti s vývojem středoevropského a sdílení znalostí. Cílem konference je podpora inovací, podpora výzkumu a přispívají k jejímu růstu. Sekundárním cílem je zaměřena na kvalitní porovnávání výsledků doktorského studia. Hlavními tématy konference budou zaměřuji na základních a aplikovaných výsledků vědy tří větví:

  • Společenské vědy (např management, marketing, psychologie, sociologie, historie, pedagogika)
  • Natural Sciences (např fyzika, vědy o Zemi, ekologie, biologie, zoologie, botanika)
  • Applied Sciences
Konference by měla poskytnout virtuální místo setkání pro všechny zúčastněné ve výše uvedených oblastech vědy.Konference výborů se domnívají, že CER konference se stane skutečnou příležitostí pro výměnu in-hloubka zkušeností mezi doktorandů a dalších vědců. Bude podporována účast mladých vědců ze střední Evropy.

CONFERENCE DETAIL

  • Datum: 24.října 2016 - 27 října 2016
  • Místo konání: konferenční on-line systém  (o SCIEMCEE )
  • Účastnický poplatek: EUR 89
  • Journal: Nejlépe hodnocené články budou rychle vyřešeny do European Journal of základních a aplikovaných věd.
  • Výsledek: Hodnotil řízení. Sborník bude vyhodnocen pro zařazení do sborníku citačních rejstříků.