Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2016 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení (tj. tři doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů) do uzávěrky 1. září (uzávěrka je vždy na následující akademický rok).

„Každý rok Fulbrightovo stipendium do USA podpoří kolem 8mi studentů, a vzhledem k tomu, že obvykle obdržíme přibližně 30 kvalitních přihlášek, má dobrý student značnou šanci na úspěch,“ říká ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.

Cílem pobytu v USA může být absolvování celého studijního programu a získání titulu na americké univerzitě (kategorie "degree") nebo pouze jednoroční hostování (kategorie "non-degree"). Nejobvyklejší je kategorie "visiting research student" určená pro práci na samostatném výzkumném projektu, např. dizertační práci. V tomto případě musí mít žadatel pozvání z instituce v USA.

Hlásit se mohou uchazeči o stipendium ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny a MBA. Přednost mají uchazeči, kteří v USA ještě dlouhodobě nestudovali.

Základním předpokladem jsou výborné studijní výsledky během studia, české občanství a trvalý pobyt na území ČR. Uchazeč by měl mít v době uzávěrky již výsledky testů požadovaných americkými univerzitami (jazykovou zkoušku TOEFL iBT s minimálním skóre 80, případně také test studijních předpokladů GRE).

Veškeré další informace včetně přihlášky a podrobného popisu programu najdete na www.fulbright.cz v sekci Fulbrightova stipendia.

V případě jakýchkoli dotazů ke stipendiu se laskavě obraťte na programovou referentku Andreu Semancovou, Komise J. William Fulbrighta, Karmelitská 17, 118 00 Praha 1, tel. 222 718 452, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., http://www.fulbright.cz/stipendium-pro-postgradualni-studium

Komise J.W. Fulbrighta je česko-americká organizace založená na základě mezivládní dohody v roce 1991 za účelem podpory vzdělávacích a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy. Komise administruje stipendia vládního tzv. Fulbrightova programu a některé další stipendijní a grantové programy. Zároveň poskytuje bezplatné poradenství a informační služby zájemcům o studium a výzkum v USA, včetně informací o amerických standardizovaných jazykových a přijímacích testech jako je TOEFL, GMAT a GRE.

Komise J .W. Fulbrighta v Praze, Karmelitská 17, 118 00 Praha 1, tel: 222718452

Pozvánka na 201. zasedání AS FP TUL

Dne . Umístěno v sekci: Aktuality AS

V pátek 8. dubna 2016 se od 10.40 v zasedací místnosti DFP uskuteční 201. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na programu jednání je schválení harmonogramu voleb do komory akademických pracovníků.

Pozvánka

14. ročník konference Současnost literatury pro děti a mládež v Liberci

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Krajská vědecká knihovna ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL a Fakultou sociálních věd UK v Praze pořádá 14. ročník konference Současnost literatury pro děti a mládež v Liberci, která se uskuteční 7. a 8. dubna 2016 v Krajské vědecké knihovně v Liberci, Velký konferenční sál (2. patro).

Pozvánka
Plakát

Jak zachraňovat životy a k tomu podnikat? Přijďte se inspirovat na workshop.

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Podnikání vyžaduje nejen dobrý nápad, ale i odvahu a kus hrdinství se do toho pustit a nevzdat to. Pojďte se potkat s Ondřejem Koudelou, zakladatelem PrPom, který je hrdinou hned dvakrát: postavil funkční byznys, jehož prostřednictvím učí lidi zachraňovat životy. Jak se mu to povedlo a jaké úspěchy či překážky ho potkávaly na cestě?

Společně s ním a odbornicí z Inovátoři.cz Lucií Schubert si vyzkoušíte práci s Lean Canvas. Uvidíte, že podnikatelský model na jednu A4 funguje skvěle a nezávisle na odvětví.

Na závěr se seznámíte s podmínkami mezinárodního akceleračního programu Social Impact Award zaměřeného na podporu společensky prospěšného podnikání mladých lidí, pod jehož hlavičkou workshop probíhá.

Přijďte se podívat, inspirovat, konzultovat svůj nápad nebo se rovnou poradit o přihlášce do programu.

Workshop proběhne 7. 4. 2016 od 14:00 do 17:00 v kině Varšava v Liberci. Účast je zdarma a přihlásit se můžete přes google formulář
na webu Social Impact Award.

 Přílohy: Ondřej Koudela
              Workshop

 

 

 

Mimořádné stipendium - Výzva studentům 1. ročníku všech Bc. a Mgr. oborů

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Žádáme studenty 1. ročníku, kteří splňují podmínky pro udělení mimořádného jednorázového stipendia vyhlášeného děkanem FP TUL (viz níže), aby se do 4. 4. 2016 přihlásili na studijním oddělení (p. Daniela Demelová) a požadovanou podmínku doložili.
Stipendium bude vyplaceno v měsíci dubnu 2016. Netýká se studentů navazujících studijních programů.

Mimořádné stipendium 5 000 Kč
obdrží po úspěšném zakončení zimního semestru 2015/16 všichni studenti 1. ročníku FP jakéhokoliv oboru, kteří se v rámci státní maturity zúčastní nepovinné profilové části maturitní zkoušky MATEMATIKA+ (dříve vyšší úroveň) a absolvují ji minimálně s percentilem 60 (doloží během ZS kopií výpisu výsledků didaktického testu).

A. Kopáčková, proděkanka
15. 3. 2016

SVUČ 2016: seznam podpořených projektů

Dne . Umístěno v sekci: SVUČ

Děkan FP rozhodl o finanční podpoře celkem 19 projektů SVUČ, které budou v roce 2016 řešit studenti bakalářských a magisterských studijních oborů. Své výsledky budou prezentovat na studentské vědecké konferenci plánované na únor 2017.

 

Řešitelka/řešitel projektu Konzultant Katedra Název projektu
Černý Martin RNDr. František Murgaš, Ph.D. KGE Detroit: Vzestup a krach a jejich geografické souvislosti
Dundrová Klára RNDr. František Murgaš, Ph.D. KGE Evrposké hodnoty
Ježková Klára Mgr. Emil Drápela, Ph.D. KGE Geografie zdraví
Nápravníková Kateřina Mgr. Emil Drápela, Ph.D. KGE Kriminalita v Libercekém kraji
Řádová Martina, Vojtíšek Ondřej Mgr. Klára Severýnová Popková,Ph.D. KGE Inventarizace a katalogizace starých turistických map Jizerských hor a jejich následné zpracování metodami GIS (1900-1945) 
Dvořáková Hana, Hartychová Klára Mgr. Daniel Vrbík KGE Analýza obsahu vybraných starých turistických map Jizerských hor (1900-1945)
Frýda Lukáš Mgr. Kateřina Rudincová, Ph.D. KGE Analýza ekonomických aktivit v rámci Libereckého kraje v letech 1991 a 2011 na zákldě dojížďky
Bendl Tomáš Mgr. Kateřina Rudincová, Ph.D. KGE Ekonomicko-geografické souvislosti soudobého vývoje cen ropy
Drbohlavová Anna Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D. KHI Politické procesy 50.let 20 století-kauza Arnoštky Jeriové
Franková Věra Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D. KHI Personální obsazení rezidentur českosl.civilní rozvědky během tzv.studené války veŠvýcarsku 
Batelková Dana, Drástová Barbora prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. KHI Politická propaganda v československém filmu (1950-1960) - obraz ,,kulaka"
Hejnová Kateřina, Středová Markéta PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. KHI ,,Místa paměti"-po stopách německy mluvících obyvatel Liberce - retribuce, ,,Tábor na Výstavišti"
Růžičková Tereza doc. Miroslav Valeš, Ph.D. KRO Specifika dialektu Kanárských ostrovů a klasifikace nejběžnějších slov
Hudáková Adéla Mgr. Iva Novotná KRO Problematika překladu minulého času ze španělštiny do češtiny
Kalajcidisová Daniela, Novotná Kateřina MgA. Jana Konvalinková, Ph.D. KPV Hudební výchova jako metodotvorný činitel v průřezovém tématu envirimentální vých. na 1.st.ZŠ
Busurulova Daria Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D. KAJ Grafické vize postapokalyptického Londýna
Knotků Elliot Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D. KAJ Rozdílné perspektivi proměny FtM a MtF transgender lidí ve filmech Kluci nepláčou a Dánská dívka v porovnání se zkušenostmi české transgender komunity  
Čech Patrik Sándor Klapcsik, Ph.D. KAJ Edinburgh v díle lana Rankina: Město chaosu a řádu
Tišer Vít Sándor Klapcsik, Ph.D. KAJ Dekonstrukce, komická a filosofická hodnota postavy Smrtě v románech Zeměplocha Terryho Pratchetta