Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Jazykovědná část konferenčního jednání je věnována prof. PhDr. Oldřichu Uličnému, DrSc., u příležitosti jeho významného životního jubilea.
Tématem jazykovědné sekce je STRUKTURA V JAZYCE, JAZYK V KOMUNIKACI.

Vzhledem k velkému počtu přihlášek bude jazykovědná část konference probíhat jak ve čtvrtek 22. září, tak v pátek 23. září.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM JAZYKOVĚDNÉ SEKCE JE K DISPOZICI ZDE
(Aktualizace 7. 6. 2016).

 

Literárněvědná část konferenčního jednání je věnována doc. PhDr. Evě Štědroňové, CSc., a doc. PhDr. Haně Šmahelové, CSc., u příležitosti jejich významných životních jubileí.
Tématem literárněvědné sekce je NESAMOZŘEJMOST LITERÁRNÍ VĚDY.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM LITERÁRNĚVĚDNÉ SEKCE JE K DISPOZICI ZDE

(ve formátu pdf, průběžně aktualizován).

Schůzka sdružení Didacticae bohemicae orbis

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Vědecké konferenci Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy předchází schůzka sdružení Didacticae bohemicae orbis.
Setkání pořádá 21. 9. 2016 od 13:00 Katedra českého jazyka a literatury na FP TUL. Jednání se uskuteční v budově P.

Jde o pokračování pravidelných setkání didaktiků českého jazyka a literatury, která se soustředí na problémy oborové didaktiky v pregraduální přípravě učitelů na vysokých školách.

Program jednání a další informace budou zveřejněny v průběhu června.

Jménem organizátorů
PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.
Mgr. Jarmila Sulovská
Mgr. Kateřina Váňová, zástupce vedoucího KCL

„Nechtění spoluobčané“. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských či jiných důvodů v letech 1945-1989.

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci,
Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů
pod patronací Česko-slovenské komise historiků
a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR,
v.v.i.,
Ústavem politických vied SAV
a Severočeským muzeem v Liberci

pořádá ve dnech 17. – 19. srpna 2016 XXVI. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře seminář

„Nechtění spoluobčané“
Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských či jiných důvodů v letech 1945-1989
(v rámci pětiletého cyklu Československo v letech 1945-1989)

XXVI. ročník semináře se uskuteční v budově G (Univerzitní nám. 1410/1), v posluchárně G 313 (3. patro).

Pozvánka
Program
Přihláška