Malá retribuce: spravedlnost i bezpráví

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra historie TUL a její studující Vás zvou na přednášku z cyklu Absolventi KHI ve světě vědy.

Přednáška se uskuteční 8. 12. 2015 v 18:00 hodin v knihovně Severočeského muzea (Masarykova 11, Liberec).

Přednáší: Mgr. Pavel Kmoch
Leták

Vánoce 2015 - Výstava výtvarných prací a vánoční koncert studentů KPV

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Studenti katedry primárního vzdělávání FP TUL připravili výstavu výtvarných prací a koncert s vánoční tématikou pod vedením pedagogů výtvarného, hudebního, dramatického oddělení a oddělení českého jazyka a literatury.

Srdečně zveme všechny zájemce, kteří se chtějí na chvíli "zastavit" v hektickém předvánočním období v úterý 15. 12. 2015 v 16.30 v aule budovy G (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec),  3. patro.

Pozvánka

Konference KVALITA ŽIVOTA 2015

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Institut sociálního zdraví, Univerzita Palackého v Olomouci Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci
KVALITA ŽIVOTA 2015, která se bude konat 2. a 3. prosince 2015 v Liberci,

pod záštitou děkana fakulty
doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc.
a
prezidenta České geografické společnosti
prof. RNDr. Bohumíra Janského, CSc.

Cílem konference je vytvoření platformy pro diskuzi českých a slovenských odborníků, věnujících se jednomu z nejvýznamnějších konceptů, popisujících současnou společnost. Druhým cílem je prezentace výsledků práce pracovišť z různých oborů.

Konference proběhne v budově G Technické univerzity v Liberci (Univerzitní náměstí1410/1, Liberec) v zasedací místnosti, 4. podlaží.

Spoluorganizátorem konference za Technickou univerzitu v Liberci je RNDr. František Murgaš, Ph.D.

Další informace o konferenci

Program konference

 

Stipendia - rozhodnutí

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Od 1. 12. 2015 si na studijním oddělení FP vyzvedávejte v úředních hodinách rozhodnutí o stipendiích: ubytovací (pouze 1. ročníky), sociální, prospěchové.

Možnost stipendia ve Francii

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Upozorňujeme na dva webové linky, na nichž se nabízí stipendia pro studenty na 1-3 měsíční výzkumnou stáž ve Francii  a stipendia "pod dvojím vedením" (dvojí vedení znamená jeden školitel v ČR a jeden školitel ve Francii) pro doktorandy (až 3 roky).

Všechny žádosti musí být odeslány v jedné zásilce za univerzitu. To znamená, že všechny přihlášky je NUTNÉ odevzdávat na Zahraniční oddělení TUL - paní Pekařové či paní Koutkové - do 8. 3.2016. Následující den budou pak odeslány všechny přihlášky, které budou odevzdány v termínu. Po tomto datu nebude možné další přihlášky odesílat.

http://www.ifp.cz/BGF-2015-DC           doktorát pod dvojím vedením 

http://www.ifp.cz/BGF-2015-ST            1 - 3 měsíční výzkumná stáž

 

DODATEČNÉ VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě


V souladu s § 49, odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách se vyhlašuje pouze pro uchazeče, kteří v akademickém roce 2014/15 úspěšně absolvovali dva semestry navazujícího magisterského studia v programu Speciální pedagogika a získali tak minimálně 40 kreditů (nutno doložit výpisem o studiu potvrzeným studijním oddělením).

Dodatečné vyhlášení přijímacího řízení

American Dream... or... Dream American

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra anglického jazyka Vás tímto srdečně zve na přednášku Mgr. Aleksandry Matusiak z Univerzity of Łódź v rámci přednáškového cyklu Culture Talks.

Přednáška se uskuteční 30. 11. 2015 v 10:40 hod. v budově S TUL (Sokolská 8), učebna S5B v 5. patře.
Pozvánka

Pozvánka na 196. zasedání AS FP TUL

Dne . Umístěno v sekci: Aktuality AS

V pátek 6. listopadu 2015 se od 10.30 uskuteční v zasedací místnosti vedle děkanátu 196. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na programu jednání je volba místopředsedy KS, projednání akreditací, schválení podmínek pro přijetí ke studiu, návrhu na jmenování členů disciplinární komise.

Pozvánka