HELLO CZECH REPUBLIC – DOMA V NOVÉ ZEMI JAK PRACOVAT S TÉMATY MIGRACE A IDENTITY

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Chcete se dozvědět, jak pracovat s tématy uprchlictví, identity, stereotypů či předsudků? Hledáte vhodné metodické materiály?

Workshop je určen především pro studenty učitelství 2. stupně ZŠ a SŠ a studenty mimoškolní pedagogiky a uskuteční se dne
9. 6. 2016 od 9.30 - 16.00h v Krajském úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/ 2A, Liberec (bud. A, 3. poschodí, místnost 326a).

Workshop je ZDARMA.

Více informací naleznete zde

Matematika a druhá světová válka

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

ponorkaJménem liberecké pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků vás ve spolupráci s katedrami matematiky FP TUL srdečně zveme na přednášku "Matematika a druhá světová válka".

kde: areál Husova TUL, budova G, posluchárna G312
kdy: v pondělí 23. května 2016, v 16 hodin
přednášející: Doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.

Pozvánka

Jarní výstava a koncert

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra primárního vzdělávání pořádá výstavu a koncert jako prezentaci tvůrčích činností studentů za letní semestr 2016. Výtvarné práce vznikly v ateliéru pod vedením doc. Vladimíra Šavela, Dr. Lucrezie Škaloudové Puchmajerové, Ak. Mal. Markéty Pošarové, Mgr. Šárky Coganové a hudební produkce pod vedením Dr. Jany Konvalinkové, MgA. Zuzany Bubeníčkové, Dr. Zbyňka Prokeše, Mgr. Viléma Valkouna a Mgr. Dušana Ševčoviče.
Akce se koná v úterý 24. 5. 2016, v 16.30 hodin v aule budovy G (3. patro) Technické univerzity v Liberci.
Pozvánka

Jarní výstava a koncert

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Katedra primárního vzdělávání pořádá výstavu a koncert jako prezentaci tvůrčích činností studentů za letní semestr 2016. Výtvarné práce vznikly v ateliéru pod vedením doc. Vladimíra Šavela, Dr. Lucrezie Škaloudové Puchmajerové, Ak. Mal. Markéty Pošarové, Mgr. Šárky Coganové a hudební produkce pod vedením Dr. Jany Konvalinkové, MgA. Zuzany Bubeníčkové, Dr. Zbyňka Prokeše, Mgr. Viléma Valkouna a Mgr. Dušana Ševčoviče.
Akce se koná v úterý 24. 5. 2016, v 16.30 hodin v aule budovy G (3. patro) Technické univerzity v Liberci.
Pozvánka

PSYCHOSOMATIKA V KLINICKÝCH OBORECH - 16. celostátní konference psychosomatické medicíny s mezinárodní účastí

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Společnost pro psychosomatickou medicínu (SPM ČLS JEP) ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci (TUL) a s Institutem rodinné terapie a psychosomatiky v Liberci (LIRTAPS) připravují konferenci pro co nejširší odbornou veřejnost.

Chceme pozvat zájemce o psychosomatickou problematiku ze všech klinických oborů, odborníky na psychosomatiku, lékaře, psychology a fyzioterapeuty, ale i další pomáhající profese, bez nich nemůžeme dosáhnout plné bio-psycho-sociálně orientované péče. Předpokládáme zájem ze strany všeobecných praktických lékařů, se kterými jsme spolupracovali na vytvoření doporučeného postupu pro pacienty s MUS (medicínsky nevysvětlitelnými symptomy). Praktičtí lékaři představují potenciál pro základní psychosomatickou péči, na kterou by měla navazovat síť psychosomatických pracovišť tak, jak jsme ji začali postupně budovat. Zveme také odborníky všech dalších odborností, psychiatry, neurology, internisty, kardiology, gastroenterology, rehabilitační lékaře, dermatology, revmatology, urology, alergology, pediatry a pedopsychiatry, plicní lékaře, oční lékaře, otorhinolaryngology, gynekology, porodníky, zveme i onkology, algesiology a gerontology, klinické psychology, psychoterapeuty ve zdravotnictví. Ti všichni a mnozí další se setkávají ve svých ordinacích s medicínsky nevysvětlitelnými symptomy a s chronickými průběhy nemocí, na které neplatí běžné léčebné postupy, a kterých v naší populaci stále přibývá. Psychosomatická medicína poskytuje těmto nemocným a jejich lékařům prostor, ve kterém je možné porozumět složitému bio-psycho-sociálnímu stonání. Prostor, ve kterém se mohou setkávat nejen pacienti s lékaři, ale i s psychology, psychoterapeuty, rodinnými terapeuty a dalšími odborníky. Je to prostor týmové spolupráce. Přijďte se na něm podílet. Podělte se o své zkušenosti s ostatními.

Za přípravný výbor konference MUDr. Vladislav Chvála, předseda SPM ČLS

INFORMACE:

  • Hlavní téma a název: Psychosomatika v klinických oborech
  • Termín:  9.6.- 11.6. 2016 (od čtvrtka 9:00 do soboty 15:00)
  • Místo: Liberec, TUL pavilon G, Studentská 2, psč. 461 17
  • Jednací jazyk: CZ, simultánní překlad zahraničních přednášek
  • Pořadatelé:
  • Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP (V.Chvála)
  • Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky PF TUL (M.Podzimek)
  • Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (J.Knop)
  • Přídatné akce: valná hromada SPM ČLS JEP, koncert
  • Informační server akce: www.psychosomatika-cls.cz

Pozvánka

REKTORSKÝ DEN

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Dne 11. 5. 2016 se uskuteční rektorský den, ve kterém budou Katedrou tělesné výchovy Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci nabídnuty sportovní aktivity.

Bližší informace naleznete zde

REKTORSKÝ DEN

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Dne 11. 5. 2016 se uskuteční rektorský den, ve kterém budou Katedrou tělesné výchovy Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci nabídnuty sportovní aktivity.

Bližší informace naleznete zde