Zahajovací mítink projektu Prameny spojují/Quellen verbinden

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Prameny spojují/Quellen verbinden je projekt Česko-saské spolupráce, jehož cílem je v přeshraničním měřítku se zabývat ekologií, geografií, hydrologií, hospodářským využitím a ochranou pramenů a pramenných oblastí na území Lužického zlomu. Projekt dále akcentuje environmentální vzdělávání, mobilitu odborníků i studentů a transfer know-how mezi ČR a Saskem. Na zahajovacím mítinku, který se uskuteční 17. 3. 2016 v 9:00h v aule a její předsálí (3. patro, budova G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec) budou mít studenti i zájemci z řad veřejnosti možnost se blíže seznámit s obsahem projektu a možnostmi zapojení do něj. Studentům projekt nabízí možnost odborného růstu v oblasti fyzické a humánní geografie, hydrologie a ekologie pramenných oblastí, atraktivní mohou být i zkušenosti s prací v mezinárodním vědeckém týmu.

 

Oznámení o zrušení výuky dne 24. 2. 2016

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Na základě rozhodnutí rektora se ve středu dne 24. února 2016 od 12:30 do 14:05 hodin ruší výuka na celé univerzitě.

V uvedenou dobu navštíví Technickou univerzitu v Liberci prezident republiky.

V tento den, v době od 13:05 do 13:50 hodin mají studenti a zaměstnanci Technické univerzity v Liberci možnost setkat se s prezidentem Milošem Zemanem v aule budovy G.

Oznámení o zrušení výuky

Promoce FP TUL 18. 2. 2016

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Promoce fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické se budou konat 18. 2. 2016 v 9:00 a 11:00 hodin na budově G.

Přesný harmonogram běhů bude uveřejněn v pozvánce po skončení SZZ.

Promoce FP TUL 18. 2. 2016

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Promoce fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické se budou konat 18. 2. 2016 v 9:00 a 11:00 hodin na budově G.
Přesný harmonogram běhů bude uveřejněn v pozvánce po skončení SZZ.

Pozvánka na 199. zasedání AS FP TUL

Dne . Umístěno v sekci: Aktuality AS

V pátek 15. ledna 2016 se od 10.40 uskuteční v zasedací místnosti vedle děkanátu 199. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na programu jednání je aktualizace dlouhodobého záměru a také projednání jmenování nových proděkanů fakulty.

Pozvánka

U P O Z O R N Ě N Í pro studenty, kteří jsou vyučovány Katedrou primárního vzdělávání.

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Katedra primárního vzdělávání se momentálně stěhuje z Harcova a od pondělí 11. 1. 2016, budou pracovníci sídlit na budově P. Výuka v zápočtovém týdnu bude podle stávajícího rozvrhu. Na P budete mít přístup až od 19. 1. 2016. Kontakty s pracovníky KPV jsou možné v zápočtovém týdnu při výuce nebo e-mailem, telefonicky až později.
Jaroslav Perný, vedoucí KPV FP TUL

Fyzikální jarmark

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

V rámci předmětu Fyzika v přírodovědě (pro učitelské studium pro první stupeň ZŠ) bude paní RNDr. Vladimíra Erhartová pořádat

Fyzikálni jarmark pro děti z prvního stupně ZŠ, který se bude konat v úterý 12. 1. 2016 v prostoru před aulou v budově G (3. patro) od 8:30 do 11:30 hodin.

Děti se budou bavit zkoušením fyzikálních pokusů připravených spolu se studentkami učitelství, které chodí na vyučovaný předmět.

Akce se koná poněkolikáté, poprvé však v prostorách Technické univerzity v Liberci.

Výběrové řízení programu Erasmus+ pro mobility zaměstnanců na akademický rok 2016-2017

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Děkanát Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické vyhlašuje výběrové řízení na zahraniční mobility zaměstnanců – výukové pobyty a školení - na akademický rok 2016/2017.

Vedoucí kateder a katedrální Erasmus+ koordinátory prosíme o výběr 1 vhodného interního akademického pracovníka a 1 náhradníka pro výukové mobility, ev. školení. Jména 2 uchazečů o zahraniční mobility společně s uvedením cílové univerzity a Erasmus ID kódu instituce, ev. předpokládaného období výjezdu (zimní či letní semestr akad. roku 2016/2017) daného uchazeče zašlete za katedru nejpozději do 8.1.2016 do 12:00 hodin na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Veškeré informace o aktuální nabídce (ke dni vyhlášení výběrového řízení) zahraničních výukových pobytů a školení vyplývajících z platných inter-institucionálních smluv (u školení není inter-institucionální smlouva podmínkou) naleznete v tabulce přiloženého souboru.

Pravidla výběru zaměstnanců ve výběrovém řízení pro zahraniční výukové mobility a pro školení v akad. roce 2016/2017 v rámci programu ERASMUS+ jsou následující:

O výběru kandidátů pro zahraniční výukové mobility, ev. pro školení rozhoduje vedoucí příslušné katedry, ev. katedrální Erasmus+ koordinátor. Pro další informace viz „VÝUKOVÝ POBYT - Kvalifikační podmínky“ a „ŠKOLENÍ - Kvalifikační podmínky“ na http://www.tul.cz/intranet-zamestnanci/zamestnanci/erasmus po přihlášení zaměstnance do systému.

Školení – informace:

Pro uskutečnění mobility školení, není-li přijímající institucí vysokoškolská instituce, není potřeba podepsaná inter-institucionální smlouva, dostačující je podepsaný „Program školení“ naší a partnerskou institucí, školním zařízením, apod.

Seznam kandidátů pro zahraniční zaměstnanecké mobility bude zveřejněn na fakultním webu za 1 týden po uzavření výběrového řízení.

Účinnost: od 10.12.2015
za správnost: Mgr. Daniela Bímová, Ph.D., Fakultní koordinátorka programu Erasmus+