Biorytmy v našem životě

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky pořádá přednášku MUDr. M. Holuba na téma Biorytmy v našem životě.

Přednáška se uskuteční v sobotu 5. 3. 2016 od 11:30 hodin v učebně P200 (budova P, Komenského 314/2, Liberec).

Využití znakového jazyka pro pedagogiku

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky pořádá přednášku Bc. K. Redlicha na téma Využití znakového jazyka pro pedagogiku.

Přednáška se uskuteční v pátek 4. 3. 2016 od 13:00 hodin v učebně P100 (budova P, Komenského 314/2, Liberec).

Vernisáž výstavy - ŽIDÉ V GULAGU

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Ústav pro studium totálních režimů a katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci si Vás dovolují pozvat dne 8. března 2016 od 18 hodin na vernisáž výstavy Židé v Gulagu.

Výstava se uskuteční v budově G (Univerzitní náměstí 1410/1) Technické univerzity v Liberci.

Součástí vernisáže bude tematická přednáška autora výstavy Mgr. Jana Dvořáka, PhD. o perzekuci československých Židů v sovětských táborech Gulagu v průběhu druhé světové války.

Pozvánka

Zahajovací mítink projektu Prameny spojují/Quellen verbinden

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Prameny spojují/Quellen verbinden je projekt Česko-saské spolupráce, jehož cílem je v přeshraničním měřítku se zabývat ekologií, geografií, hydrologií, hospodářským využitím a ochranou pramenů a pramenných oblastí na území Lužického zlomu. Projekt dále akcentuje environmentální vzdělávání, mobilitu odborníků i studentů a transfer know-how mezi ČR a Saskem. Na zahajovacím mítinku, který se uskuteční 17. 3. 2016 v 9:00h v aule a její předsálí (3. patro, budova G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec) budou mít studenti i zájemci z řad veřejnosti možnost se blíže seznámit s obsahem projektu a možnostmi zapojení do něj. Studentům projekt nabízí možnost odborného růstu v oblasti fyzické a humánní geografie, hydrologie a ekologie pramenných oblastí, atraktivní mohou být i zkušenosti s prací v mezinárodním vědeckém týmu.

 

Oznámení o zrušení výuky dne 24. 2. 2016

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Na základě rozhodnutí rektora se ve středu dne 24. února 2016 od 12:30 do 14:05 hodin ruší výuka na celé univerzitě.

V uvedenou dobu navštíví Technickou univerzitu v Liberci prezident republiky.

V tento den, v době od 13:05 do 13:50 hodin mají studenti a zaměstnanci Technické univerzity v Liberci možnost setkat se s prezidentem Milošem Zemanem v aule budovy G.

Oznámení o zrušení výuky

Promoce FP TUL 18. 2. 2016

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Promoce fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické se budou konat 18. 2. 2016 v 9:00 a 11:00 hodin na budově G.

Přesný harmonogram běhů bude uveřejněn v pozvánce po skončení SZZ.

Promoce FP TUL 18. 2. 2016

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Promoce fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické se budou konat 18. 2. 2016 v 9:00 a 11:00 hodin na budově G.
Přesný harmonogram běhů bude uveřejněn v pozvánce po skončení SZZ.

Pozvánka na 199. zasedání AS FP TUL

Dne . Umístěno v sekci: Aktuality AS

V pátek 15. ledna 2016 se od 10.40 uskuteční v zasedací místnosti vedle děkanátu 199. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na programu jednání je aktualizace dlouhodobého záměru a také projednání jmenování nových proděkanů fakulty.

Pozvánka

U P O Z O R N Ě N Í pro studenty, kteří jsou vyučovány Katedrou primárního vzdělávání.

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Katedra primárního vzdělávání se momentálně stěhuje z Harcova a od pondělí 11. 1. 2016, budou pracovníci sídlit na budově P. Výuka v zápočtovém týdnu bude podle stávajícího rozvrhu. Na P budete mít přístup až od 19. 1. 2016. Kontakty s pracovníky KPV jsou možné v zápočtovém týdnu při výuce nebo e-mailem, telefonicky až později.
Jaroslav Perný, vedoucí KPV FP TUL