Jak zachraňovat životy a k tomu podnikat? Přijďte se inspirovat na workshop.

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Podnikání vyžaduje nejen dobrý nápad, ale i odvahu a kus hrdinství se do toho pustit a nevzdat to. Pojďte se potkat s Ondřejem Koudelou, zakladatelem PrPom, který je hrdinou hned dvakrát: postavil funkční byznys, jehož prostřednictvím učí lidi zachraňovat životy. Jak se mu to povedlo a jaké úspěchy či překážky ho potkávaly na cestě?

Společně s ním a odbornicí z Inovátoři.cz Lucií Schubert si vyzkoušíte práci s Lean Canvas. Uvidíte, že podnikatelský model na jednu A4 funguje skvěle a nezávisle na odvětví.

Na závěr se seznámíte s podmínkami mezinárodního akceleračního programu Social Impact Award zaměřeného na podporu společensky prospěšného podnikání mladých lidí, pod jehož hlavičkou workshop probíhá.

Přijďte se podívat, inspirovat, konzultovat svůj nápad nebo se rovnou poradit o přihlášce do programu.

Workshop proběhne 7. 4. 2016 od 14:00 do 17:00 v kině Varšava v Liberci. Účast je zdarma a přihlásit se můžete přes google formulář
na webu Social Impact Award.

 Přílohy: Ondřej Koudela
              Workshop

 

 

 

Mimořádné stipendium - Výzva studentům 1. ročníku všech Bc. a Mgr. oborů

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Žádáme studenty 1. ročníku, kteří splňují podmínky pro udělení mimořádného jednorázového stipendia vyhlášeného děkanem FP TUL (viz níže), aby se do 4. 4. 2016 přihlásili na studijním oddělení (p. Daniela Demelová) a požadovanou podmínku doložili.
Stipendium bude vyplaceno v měsíci dubnu 2016. Netýká se studentů navazujících studijních programů.

Mimořádné stipendium 5 000 Kč
obdrží po úspěšném zakončení zimního semestru 2015/16 všichni studenti 1. ročníku FP jakéhokoliv oboru, kteří se v rámci státní maturity zúčastní nepovinné profilové části maturitní zkoušky MATEMATIKA+ (dříve vyšší úroveň) a absolvují ji minimálně s percentilem 60 (doloží během ZS kopií výpisu výsledků didaktického testu).

A. Kopáčková, proděkanka
15. 3. 2016

SVUČ 2016: seznam podpořených projektů

Dne . Umístěno v sekci: SVUČ

Děkan FP rozhodl o finanční podpoře celkem 19 projektů SVUČ, které budou v roce 2016 řešit studenti bakalářských a magisterských studijních oborů. Své výsledky budou prezentovat na studentské vědecké konferenci plánované na únor 2017.

 

Řešitelka/řešitel projektu Konzultant Katedra Název projektu
Černý Martin RNDr. František Murgaš, Ph.D. KGE Detroit: Vzestup a krach a jejich geografické souvislosti
Dundrová Klára RNDr. František Murgaš, Ph.D. KGE Evrposké hodnoty
Ježková Klára Mgr. Emil Drápela, Ph.D. KGE Geografie zdraví
Nápravníková Kateřina Mgr. Emil Drápela, Ph.D. KGE Kriminalita v Libercekém kraji
Řádová Martina, Vojtíšek Ondřej Mgr. Klára Severýnová Popková,Ph.D. KGE Inventarizace a katalogizace starých turistických map Jizerských hor a jejich následné zpracování metodami GIS (1900-1945) 
Dvořáková Hana, Hartychová Klára Mgr. Daniel Vrbík KGE Analýza obsahu vybraných starých turistických map Jizerských hor (1900-1945)
Frýda Lukáš Mgr. Kateřina Rudincová, Ph.D. KGE Analýza ekonomických aktivit v rámci Libereckého kraje v letech 1991 a 2011 na zákldě dojížďky
Bendl Tomáš Mgr. Kateřina Rudincová, Ph.D. KGE Ekonomicko-geografické souvislosti soudobého vývoje cen ropy
Drbohlavová Anna Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D. KHI Politické procesy 50.let 20 století-kauza Arnoštky Jeriové
Franková Věra Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D. KHI Personální obsazení rezidentur českosl.civilní rozvědky během tzv.studené války veŠvýcarsku 
Batelková Dana, Drástová Barbora prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. KHI Politická propaganda v československém filmu (1950-1960) - obraz ,,kulaka"
Hejnová Kateřina, Středová Markéta PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. KHI ,,Místa paměti"-po stopách německy mluvících obyvatel Liberce - retribuce, ,,Tábor na Výstavišti"
Růžičková Tereza doc. Miroslav Valeš, Ph.D. KRO Specifika dialektu Kanárských ostrovů a klasifikace nejběžnějších slov
Hudáková Adéla Mgr. Iva Novotná KRO Problematika překladu minulého času ze španělštiny do češtiny
Kalajcidisová Daniela, Novotná Kateřina MgA. Jana Konvalinková, Ph.D. KPV Hudební výchova jako metodotvorný činitel v průřezovém tématu envirimentální vých. na 1.st.ZŠ
Busurulova Daria Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D. KAJ Grafické vize postapokalyptického Londýna
Knotků Elliot Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D. KAJ Rozdílné perspektivi proměny FtM a MtF transgender lidí ve filmech Kluci nepláčou a Dánská dívka v porovnání se zkušenostmi české transgender komunity  
Čech Patrik Sándor Klapcsik, Ph.D. KAJ Edinburgh v díle lana Rankina: Město chaosu a řádu
Tišer Vít Sándor Klapcsik, Ph.D. KAJ Dekonstrukce, komická a filosofická hodnota postavy Smrtě v románech Zeměplocha Terryho Pratchetta

Pozvánka na 200. zasedání AS FP TUL

Dne . Umístěno v sekci: Aktuality AS

V pátek 18. března 2016 se od 10.40 v místnosti G401 uskuteční 200. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na programu jednání je schválení členů vědecké rady a také projednání návrhu rozdělení finančních prostředků.

Pozvánka

Online studium kurzu univerzity v Lipsku

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Na základě memoranda uzavřeného mezi naší fakultou a Pedagogickou fakultou Univerzity Lipsko (Leipzig) mohou naši studenti v průběhu letního semestru absolvovat online kurz zaměřený na výuku přírodovědných předmětů (Matematika + Informatika + Přírodověda + Technická výchova) právě na partnerské fakultě. Za úspěšné absolvování kurzu vám bude na základě žádosti uznán povinně volitelný předmět Výchova v evropských a globálních souvislostech (KPP/VME, 2 kr) a volitelný předmět Personal growth (KPP/PGR, 2 kr). Navíc získáte mimořádné stipendium ve výši 1.000 Kč. K absolvování kurzu je třeba znalost německého jazyka, v němž je kurz veden, na úrovni B1.

Podrobnosti naleznete na stránkách projektu TransQEU-MINT. V případě zájmu kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

JAK SE TVOŘÍ MĚSTO - prezentace humanitního výzkumu PF a FUA TUL v letech 2010-2015

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Výstava probíhá od 1. 3. - 30. 4. 2016 v Experimentálním studiu (ZOO Liberec, Lidové sady, konečná tramvaje 2, 3).

Veřejná prezentace výzkumu se uskuteční společně s aktivisty ZOO a spolku Divizna na Den země (23. 4.), kdy se bude přednášet společně s architekty o filosofii krajiny a o jejím utváření.

Na adrese http://uloz.to/x7X1w2ow/vystava-tul-zip najdete zazipovaný soubor (cca 30 MB) výstavy o společném humanitním výzkumu TUL v letech 2010-2015 (PF TUL a FUA TUL).
V souboru naleznete PDF s texty popisek na panelech, JPG obrázky jednotlivých panelů pro prezentaci na webech a PDF plakát k tisku.

Tematické setkání „17. listopad 1939“

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Katedra historie ve spolupráci s obecně prospěšnou společností  Živá pamět si Vás dovolují pozvat na 

NA TEMATICKÉ SETKÁNÍ „17. LISTOPAD 1939“

Promítání dokumentárního filmu „Zvláštní akce Studenti“ o událostech 17. listopadu 1939.
Součástí je i diskuze s jedním z tvůrců dokumentu (Pavel Voves) a Dr. Vojmírem Srdečným, který byl jako jeden ze studentů zatčen a deportován do KT Sachsenhausen.

Kde: budově P, P 101 (Komenského 314/2, 460 01 Liberec V-Kristiánov, budova P)

Kdy: 9. března 2016, od 9.30 hod.

Více informací