Možnost stipendia ve Francii

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Upozorňujeme na dva webové linky, na nichž se nabízí stipendia pro studenty na 1-3 měsíční výzkumnou stáž ve Francii  a stipendia "pod dvojím vedením" (dvojí vedení znamená jeden školitel v ČR a jeden školitel ve Francii) pro doktorandy (až 3 roky).

Všechny žádosti musí být odeslány v jedné zásilce za univerzitu. To znamená, že všechny přihlášky je NUTNÉ odevzdávat na Zahraniční oddělení TUL - paní Pekařové či paní Koutkové - do 8. 3.2016. Následující den budou pak odeslány všechny přihlášky, které budou odevzdány v termínu. Po tomto datu nebude možné další přihlášky odesílat.

http://www.ifp.cz/BGF-2015-DC           doktorát pod dvojím vedením 

http://www.ifp.cz/BGF-2015-ST            1 - 3 měsíční výzkumná stáž

 

DODATEČNÉ VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě


V souladu s § 49, odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách se vyhlašuje pouze pro uchazeče, kteří v akademickém roce 2014/15 úspěšně absolvovali dva semestry navazujícího magisterského studia v programu Speciální pedagogika a získali tak minimálně 40 kreditů (nutno doložit výpisem o studiu potvrzeným studijním oddělením).

Dodatečné vyhlášení přijímacího řízení

American Dream... or... Dream American

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra anglického jazyka Vás tímto srdečně zve na přednášku Mgr. Aleksandry Matusiak z Univerzity of Łódź v rámci přednáškového cyklu Culture Talks.

Přednáška se uskuteční 30. 11. 2015 v 10:40 hod. v budově S TUL (Sokolská 8), učebna S5B v 5. patře.
Pozvánka

Pozvánka na 196. zasedání AS FP TUL

Dne . Umístěno v sekci: Aktuality AS

V pátek 6. listopadu 2015 se od 10.30 uskuteční v zasedací místnosti vedle děkanátu 196. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na programu jednání je volba místopředsedy KS, projednání akreditací, schválení podmínek pro přijetí ke studiu, návrhu na jmenování členů disciplinární komise.

Pozvánka

Rodinné podnikání ve vlnařském průmyslu. Příspěvek k dějinám podnikatelských rodin v severních Čechách.

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra historie a její studujicí Vás zvou na přednášku
Rodinné podnikání ve vlnařském průmyslu. Příspěvek k dějinám podnikatelských rodin v  severních Čechách.

Přednáška se uskuteční dne 10. 11. 2015 v 18.00 hod v budově S, TUL (Sokolská ul.), učebna S4b.

Přednáší:   Mgr. Simona Nosková
Moderuje:  PhDr. Miloslava Melanová
Pozvánka

Přednáška a představení knihy Arabské jaro doc. PhDr. Miloše Mendela, CSc

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra filosofie FP TUL Vás tímto srdečně zve na přednášku a představení knihy Arabské jaro doc. PhDr. Miloše Mendela, CSc.

Akce se uskuteční ve čtvrtek 19. 11. 2015 v 18.00 hod v knihkupectví u Fryče.

Anotace přednášky:
Přednáška se bude věnovat rozboru příčin a důsledků protestního hnutí v mnoha státech severní Afriky a Blízkého východu označovaného západními médii jako Arabské jaro. Celé téma bude přiblíženo z širší perspektivy a pozornost bude věnována i roli evropských států, kolonialismu a náboženských skupin na vznik tzv. Arabského jara, jeho průběh a výsledek.

 

 

"The Global Economic and Political Conflicts” - přednáška prof. Jerryho Harrise (Chicago, USA)

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra filosofie FP TUL pořádá přednášku Jerryho Harrise (Chicago, USA) "The Global Economic and Political Conflicts", která se uskuteční ve čtvrtek 5.11.2015 v 16:10 v učebně G312 (budova G, Univerzitní náměstí 1410/1) - 3. patro.

Anotace přednášky:
The main concern of the lecture is how changes in production and finance have affected the relations of production and the character of the capitalist class. Of course one can’t examine capital without examining labor. A starting point is to distinguish the multi-national economic system from the newly emerged transnational system. The prior capitalist world structure was firmly based in nation-centric economic relationships. The majority of assets, employment and sales of corporations were inside their country of origin. These monopolies competed with other national monopolies for world markets through exports and access to resources in the Third World. Changes in production and finance have created a new era in the world capitalist system. Fundamental aspects have stayed the same; the production of surplus value, the exploitation of labor, uneven development, competition, and so on. But the manner in which these unfold and are expressed take different forms. Fundamental to the current forms of expression has been the technological revolution in digital electronics, communication and transportation. Just as mercantile capitalism produced colonialism and industrial capitalism produced imperialism, information technology has given us globalization.

Semináře z didaktiky matematiky

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Harmonogram seminářů z didaktiky matematiky na zimní semestr akademického roku 2015/2016. Na programu jsou:

  • Jaroslav Perný: Rozvíjení geometrických představ žáků (2. listopadu 2015)
                             určeno pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty
  • Eva Krejčová:   Didaktické hry a matematika na 1. stupni základní školy (12. listopadu 2015)
                             určeno pro učitele 1. stupně ZŠ a studenty
  • Jana Vaňková:  Aktivizační metody výuky v matematice (30. listopadu 2015)
                             určeno pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty

Semináře se konají v budově G areálu TUL, Univerzitní nám. 1410/1, 4. patro - kabinet didaktiky matematiky G4-MAT

Podrobné informace k jednotlivých seminářům