Informace pro podávání žádostí do Fondu mobilit TUL 2015 – 2. Kolo

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Uzávěrka:  29.5.2015

  1. Platná Směrnice rektora  2/2013   prošla revizí  01  16.3.2015!
  2. U žádostí  o grant na účast na konferenci  přiložte, prosím, vytištěnou úvodní stránku konference a případně stránku, kde je stanoveno vložné. Uveďte  www stránku konference.
  3. NOVĚ je možno v r. 2015 žádat o Cestovní grant na příjezd zahraničního odborníka (přednáškový pobyt, VaV pobyt, apod.)  nebo studenta DSP.  Vše uvedeno ve Směrnici rektora. Žadatelem je vedoucí pracoviště, kde by se pobyt měl realizovat.
  4. Žádosti s požadovanými přílohami  odevzdávejte na Odd. pro vědu a výzkum (7.patro IC). Prosím neposílat jako pdf e-mailem.
      
     1 x originál  + 1  x kompletní kopie

Pokyny pro odevzdání BP a DP (SZZ srpen/září 2015) do termínu 30. 6. 2015

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

BP/DP se odevzdávají v budově G, studijní oddělení (prostřední kancelář) - Petra Kazdová.

Pokyny pro zpracování BP a DP na FP TUL Liberec včetně formulářů naleznete na stránkách http://www.fp.tul.cz/student/studium-na-fp/zaverecne-prace/pokyny.

Titulní úvodní strana a prohlášení se generuje z IS/STAG.
Studenti, kteří mají přerušené studium, se obrátí osobně nebo emailem na studijní oddělení (Petra Kazdová) a úvodní stránky jim budou vygenerovány.

V české verzi BP/DP bude úvodní vygenerovaná strana z IS STAGu pouze v českém jazyce!

Struktura BP/DP na FP TUL je přesně stanovená.
Pořadí částí BP/DP je k nahlédnutí na stránkách https://moodle.fp.tul.cz/mod/book/view.php?id=58671&chapterid=1978
Formální úprava BP/DP https://moodle.fp.tul.cz/mod/book/view.php?id=58671&chapterid=1794

Nejdříve odevzdáte originál BP/DP na DFP a poté kopie na katedru.
Na DFP odevzdáváte:

1. originál BP nebo DP (originál zadání podepsané panem děkanem)
2. navíc volně vytištěné prohlášení (s originál podpisem)
3. formulář - vložené údaje do STAGu
(Studenti, kteří mají přerušené studium, se před odevzdáním BP a DP dostaví na studijní oddělení k vložení všech údajů do IS/STAG, s sebou práci ve wordu. Studenti, kterým se nevytiskl bod 15. a 16., se dostaví na studijní oddělení.)
4. potvrzení o převzetí závěrečné práce na DFP (souhlas vedoucího) - ke stažení v Moodle kurzu


CD se do originálu BP/DP nevkládá.

Nevíte si rady se spojováním sobourů v pdf ?
Doporučujeme: http://lorenc.info/spojeni-pdf-dokumentu-v-pdfcreatoru.htm nebo https://www.google.cz/search?q=spojov%C3%A1n%C3%AD+PDF&oq=spojov%C3%A1n%C3%AD+PDF&aqs=chrome..69i57j0l5.2608j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8

Úřední hodiny: po - pá  8.00 - 14.30
                       

Kontrola indexu na studijním oddělení do 14. 8. 2015.

 Možnost vazby a tisku BP/DP - Ediční středisko

Konference Výchova a vzdělávání v poutech totalitárního myšlení a systému

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Ve dnech 1. -  2. června 2015 pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR mezinárodní konferenci k problematice dějin, výchovy a vzdělávání pod názvem Výchova a vzdělávání v poutech totalitárního myšlení a systémů.

Katedra pedagogiky a psychologie FP TUL po dobu své existence pořádá konference, které jsou zaměřeny k několika obecnějším okruhům: multikulturní výchova a výchova k evropanství, environmentální výchova, reformní pedagogika a dějiny školství a výchovy, současná školská reforma, vzdělávání pedagogů volného času.

Šíře témat odráží odborné zaměření pracovníků katedry i šíři pedagogické činnosti, v níž kromě vzdělávání učitelů má v současnosti stejně významné postavení i vzdělávání pedagogů volného času

Konferenci udělil osobní záštitu PhDr. Marcel Chládek, MBA., ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Místo konání konference: Liberec, Univerzitní náměstí 1410/1, 3. patro, aula

Program konference

Stíny Hirošimy a Nagasaki. Sedmdesát let poté - Druhá světová válka, životy předků a potomků.

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Krajská vědecká knihovna v Liberci ve spolupráci s Katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL pořádá       dne 13. 5. 2015 v 16.30 přednášku

"STÍNY HIROŠIMY A NAGASAKI
Sedmdesát let poté – Druhá světová válka, životy předků a potomků“

Pozoruhodná osobnost nejen svého rodu si zvolila vojenskou dráhu a prožila kariéru, jakou nikdo z Clam-Gallasů nepoznal.

Přednáší:        PhDr. Michal Ulvr, Ph.D. (Katedra historie FP TUL)
Místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci (malý sál, 4. patro)

Pozvánka

 

REKTORSKÝ DEN

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Podle harmonogramu výuky pro AR 2014/2015 se ve středu         13. května 2015 uskuteční rektorský den, ve kterém budou katedrou tělesné výchovy FP TUL uspořádány sportovní akce.

V tento den se ruší výuka.

Program ke stažení zde.

Oznámení

Rektorský den

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Podle harmonogramu výuky pro AR 2014/2015 se ve středu 13. května 2015 uskuteční rektorský den, ve kterém budou katedrou tělesné výchovy FP TUL uspořádány sportovní akce.

V tento den se ruší výuka.

Program ke stažení zde.

Oznámení

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce - výběrové řízení

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Výběrové řízení na místo učitele: INFORMATIKA v libovolné kombinaci

Ředitelství Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce vypisuje výběrové řízení na místo učitele s aprobací Informatika v libovolné kombinaci.

Kvalifikační předpoklady: Ukončené magisterské studium oboru učitelství, případně studium posledního ročníku magisterského učitelského oboru aprobace informatika v libovolné kombinaci.

Další informace

25. výročí vzniku FP TUL

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Vážení studenti,
dne 14. května se bude konat v libereckém divadle F. X. Šaldy divadelní představení speciálně pro FP TUL k příležitosti 25. výročí vzniku fakulty. Půjde o známou komedii Revizor od N. V. Gogola. Večer bude zahájen v 18:30 přípitkem, samotné představení začne v 19:00.

Vstupenky jsou k dostání zdarma, jejich počet je však samozřejmě omezen. Pokud máte zájem, vyplňte formulář níže. V případě velkého zájmu dostanou vstupenky ti studenti, kteří se přihlásili dříve. Počet vstupenek bude upřesněn později. 

Formulář: https://docs.google.com/forms/d/15ouCBeobx7vjKijLS8Z_0UKtjMkZ6UaownRwfN0BNZI/viewform 

Případné dotazy na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.