Aktivní seminář o soudních procesech za normalizace

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Rádi bychom Vás 11. - 12. dubna 2014 pozvali na workshop, pořádaný katedrou historie TU v Liberci, který by seznámil širokou (i odbornou) veřejnost se situací v době tuhého totalitního režimu, a to nejen v Československu, ale v celém východním bloku.
Program nabídne přednášku PhDr. Jaroslava Pažouta Ph.D.,vedoucího katedry historie TU, který účastníky seznámí se základními historickými souvislostmi této doby.
Poté bude následovat výpověď pamětníka vykonstruovaných procesů MTh. Václava Umlaufa Ph.D.
Tíživá atmosféra procesů se pak promítne i do městské hry, která bude (po dopoledním programu) následovat.

V případě zájmu se nebojte přihlásit nebo se zeptat pomocí uvedených kontaktních kanálů.

Zúčastnit se může každý, kdo se přihlásí, symbolický vstupní poplatek je 20kč.
Těšíme se na Vaši účast!

Pozvánka

 

International Staff Week

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Rektorát TUL pořádá v průběhu příštího týdne setkání Erasmus koordinátorů ze zahraničních partnerských univerzit. V rámci akce International Staff Week se představí hosté ze 17 partnerských zahraničních univerzit z 11 zemí ve dnech 9. a 10. 4. od 8:30 do 11:30 v přednáškovém sále ve Voroněžské ulici. 

Pozvánka

Přednáška - UKN - Setkávání s filosofií - Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Ve čtvrtek 3. 4 .2014 se bude konat od 18.00hod. v UKN (budova "H") - 2. přednáška cyklu Setkávání s filosofií a společenskými vědami - Postmodernismus, kapitalismus a svoboda.

Přednášející: Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR)

Udělejte si čas a přijďte si poslechnout společně s námi zajímavou přednášku. Těšíme se na Vás.
KFL

Pozvánka

Přednáška - O násilí

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Milé studentky a studenti,

v dubnu 2014 navštíví Katedru sociálních studií a speciální pedagogiky paní Małgorzata Bozacka, Ph.D. ze Sociologického institutu na Rzeszówské univerzitě v Polsku.

Hlavní oblastí jejího zájmu je násilí (teorie, instituce, domácí násilí, prevence ...). Proto jsme dr. Bozackou požádali o etopedicky zaměřenou přednášku, která se uskuteční dne 9. dubna od 8:50 do 10:25 v učebně S7 (budova S, 7. patro, Sokolská  8).

Tlumočení bude zajištěno.

Všichni jste srdečně zváni
Pozvánka

Vyhlášení dalšího ročníku stipendijního programu pro postgraduální studium nebo výzkum v USA

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Fulbrightova komise vyhlašuje nové kolo výběrů do programu stipendií pro postgraduální studium a výzkum v USA se začátkem pobytu od podzimu 2015. Vládní stipendia Fulbrightova programu jsou určena studentům a absolventům vysokých škol, kteří do 1. září 2014 získají již alespoň bakalářský titul. Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá životní náklady, základní zdravotní pojištění, zpáteční letenku a případně i školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů. Zájemci musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení jako např. doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů do uzávěrky 1. září 2014.

Podrobnější informace viz http://www.fulbright.cz/

Proč? 100 let po velké válce

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

 

Krajská vědecká knihovna v Liberci ve spolupráci s Katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci pořádá ve středu 19. března 2014 v 16.30 hod. v Krajské vědecké knihovně v Liberci (velký sál, 2. patro) přednáškový cyklus pro akademickou obec a veřejnost.

Přednáší: prof. PhDr. Robert Kvaček, Ph.D.
významný český historik působící v současnosti na katedře historie FP TUL

Pozvánka