ROZHODNUTÍ o obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

V souladu s §77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, a podle čl. 2 odst. 9 Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci a na základě Zprávy z jednání výběrové komise o obsazení míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci ze dne 5. 5. 2014 vydává děkan doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické
Technické univerzity v Liberci toto rozhodnutí jako výsledek výběrového řízení, které vyhlásil dne 18. 3. 2014 na výkon funkce: vedoucí katedry.

Rozhodnutí o obsazení míst

Piezoelektrický seminář

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra fyziky pořádá dne 11. 6. 2014 piezoelektrický seminář, na který jsou srdečně zváni všichni zájemci (zvláště pak studenti).

Seminář se koná od 13:00 v seminární učebně Katedry fyziky (Studentská 2, budova C školy, 1. patro, místnost I/11).

Případné další informace: Jiří Erhart, KFY FP TUL

Pozvánka v příloze.

Předzápis na akademický rok 2014/15

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

O 7.6. 2014 probíhá předzápis na akademický rok 2014/15. Studenti si předzapíší předměty na celý rok.

7.6. pouze studenti FP, FA, UZS
8.6. pouze studenti FT a EF
9.6. pouze studenti FS a FM
a od  10.6  do 13.7. všichni studenti TUL

 

Konference - „Každodenní život v Československu 1945/1948 – 1989“

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

 XXIV. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře

Česko-slovenské vztahy
Slovensko-české vzťahy

Liberecký seminář 2014

Každodenní život v Československu 1945/1948 – 1989"
(v rámci pětiletého cyklu Československo v letech 1945–1989)

Dvoudenní zasedání v prostorách Technické univerzity v Liberci (budova ve Voroněžské ul. 13)
21. – 22. srpna 2014

Pořádá katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci,
Vzdělávací nadace Jana Husa
a Ústav pro studium totalitních režimů
pod patronací Česko-slovenské komise historiků
a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
a Ústavem politických vied SAV

Program

Přihláška

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRÁCI PEDAGOGICKÉ/HO ASISTENTKY/TA V DĚTSKÉM KOUTKU TUL - brigáda pro studenty TUL

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Do Dětského koutku, kde již od roku 2010 pečujeme o děti studentů a zaměstnanců TUL, hledáme schopnou a nadšenou chůvu – ped.asistentku, nejlépe studentku (příp. studenta) pedagogických oborů.

Požadujeme zkušenost v práci s malými dětmi, vztah k hudbě, výtvarným nebo sportovním činnostem, schopnost práce v týmu, pečlivost a spolehlivost.

Nabízíme krásnou a inspirativní práci s dětmi do 3 let, možnou spolupráci po celou dobu studia (flexibilně s ohledem na studijní povinnosti), odměnu 100Kč za hodinu, podporu osobní koučky a zkušeného týmu.

Životopisy, motivační dopisy a případná doporučení zasílejte mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 13.6.2014.

Bambiriáda 2014 - 16. ročník prezentace činnosti spolků dětí a mládeže a středisek volného času

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Zpěvem a hudbou k dobré náladě - vystoupení studentů KPV, KPP FP TUL a hostů na Bambiriádě 2014

pátek 23. 5. 2014 ve 14 hodin Soukenné nám. mezi OC Forum a DK Liberec

Program: 1000 účinkujících - nepřetržitý program pódiových vystoupení (tanec, hudba, divadlo..).
Více jak 40 organizací - hry, soutěže, aktivity, hlavolamy

Plakát
Program vystoupení studentů KPV, KPP FP TUL a hostů na Bambiriádě 2014

Pokyny pro odevzdání BP a DP (SZZ září 2014) do termínu 27.06.2014

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Pokyny pro zpracování BP a DP na FP TUL Liberec včetně formulářů naleznete na stránkách http://www.fp.tul.cz/student/studium-na-fp/zaverecne-prace/pokyny.

Titulní úvodní strana a prohlášení se generuje z IS/STAG.
Studenti, kteří mají přerušené studium, se obrátí na studijní oddělení (Petra Kazdová) a úvodní stránky Vám budou vygenerovány.
V české verzi BP/DP bude úvodní strana pouze v českém jazyce!

BP/DP bude přijata pouze v nové úpravě!

Struktura BP/DP na FP TUL je přesně stanovená.
Pořadí částí BP/DP je k nahlédnutí na stránkách https://moodle.fp.tul.cz/mod/book/view.php?id=58671&chapterid=1978
Formální úprava BP/DP https://moodle.fp.tul.cz/mod/book/view.php?id=58671&chapterid=1794

Nejdříve odevzdáte originál BP/DP na DFP a poté kopie na katedru.
Na DFP odevzdáváte:

1. originál BP nebo DP (originál zadání podepsané panem děkanem)
2. navíc volně vytištěné prohlášení (s originál podpisem)
3. formulář - vložené údaje do STAGu
(Studenti, kteří mají přerušené studium, se před odevzdáním BP a DP dostaví na studijní oddělení k vložení všech údajů do IS/STAG, s sebou práci ve wordu. Studenti, kterým se nevytiskl bod 15. a 16., se dostaví na studijní oddělení.)
4. potvrzení o převzetí závěrečné práce na DFP (souhlas vedoucího) - ke stažení v Moodle
5. vlepené, podepsané CD (práce v 1 souboru pdf. včetně oskenovaného a podepsaného zadání BP/DP)

Nevíte si rady se spojováním sobourů v pdf ?
Doporučujeme: http://lorenc.info/spojeni-pdf-dokumentu-v-pdfcreatoru.htm nebo https://www.google.cz/search?q=spojov%C3%A1n%C3%AD+PDF&oq=spojov%C3%A1n%C3%AD+PDF&aqs=chrome..69i57j0l5.2608j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8

Úřední hodiny: Po, út, čt, pá 8.00 – 13.00
St 8.00 – 16.00

Kontrola indexu na studijním oddělení do 15. 08. 2014.

 Možnost vazby a tisku BP/DP - Ediční středisko

 

Dvoučlenná delegace z finské Karelia University of Applied Sciences na naší univerzitě

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Na naší univerzitu zavítá dvoučlenná delegace z finské Karelia University of Applied Sciences. Na programu budou workshopy na téma studentské podnikání a role akademického pracovníka při studentském podnikání. Workshopy proběhnou 13. a 14. kvìtna v přednáškovém sále univerzitní knihovny.

Tímto Vás srdečně zveme na zajímavé setkání s těmito zástupci!

Leták