Vyhlášení dalšího ročníku stipendijního programu pro postgraduální studium nebo výzkum v USA

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Fulbrightova komise vyhlašuje nové kolo výběrů do programu stipendií pro postgraduální studium a výzkum v USA se začátkem pobytu od podzimu 2015. Vládní stipendia Fulbrightova programu jsou určena studentům a absolventům vysokých škol, kteří do 1. září 2014 získají již alespoň bakalářský titul. Stipendium se uděluje na jeden školní rok a pokrývá životní náklady, základní zdravotní pojištění, zpáteční letenku a případně i školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů. Zájemci musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení jako např. doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů do uzávěrky 1. září 2014.

Podrobnější informace viz http://www.fulbright.cz/

Proč? 100 let po velké válce

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

 

Krajská vědecká knihovna v Liberci ve spolupráci s Katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci pořádá ve středu 19. března 2014 v 16.30 hod. v Krajské vědecké knihovně v Liberci (velký sál, 2. patro) přednáškový cyklus pro akademickou obec a veřejnost.

Přednáší: prof. PhDr. Robert Kvaček, Ph.D.
významný český historik působící v současnosti na katedře historie FP TUL

Pozvánka

 

Pokyny pro odevzdání BP a DP (SZZ červen 2014) do termínu 25. 4. 2014 - platný nový vzor vazby pevných desek a prvních stran BP/DP

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

PLATNÝ NOVÝ VZOR VAZBY PEVNÝCH DESEK BP/DP NALEZNETE NA STRÁNKÁCH TUL http://www.tul.cz/studenti/legislativa/.
Titulní úvodní strana a prohlášení se generuje z IS/STAG.
Studenti, kteří mají přerušené studium, se obrátí na studijní oddělení (Petra Kazdová) a úvodní stránky Vám budou vygenerovány.
V české verzi BP/DP bude úvodní strana pouze v českém jazyce!

Pokyny pro zpracování BP a DP na FP TUL Liberec včetně formulářů naleznete na stránkách http://www.fp.tul.cz/student/studium-na-fp/zaverecne-prace/pokyny.

Struktura BP/DP na FP TUL je přesně stanovená.
Pořadí částí BP/DP je k nahlédnutí na stránkách https://moodle.fp.tul.cz/mod/book/view.php?id=58671&chapterid=1978
Formální úprava BP/DP https://moodle.fp.tul.cz/mod/book/view.php?id=58671&chapterid=1794

Nejdříve odevzdáte originál BP/DP na DFP a poté kopie na katedru.
Na DFP odevzdáváte:

1. originál BP nebo DP (originál zadání podepsané panem děkanem)
2. navíc volně vytištěné prohlášení (s originál podpisem)
3. formulář - vložené údaje do STAGu
(Studenti, kteří mají přerušené studium, se před odevzdáním BP a DP dostaví na studijní oddělení k vložení všech údajů do IS/STAG, s sebou práci ve wordu. Studenti, kterým se nevytiskl bod 15. a 16., se dostaví na studijní oddělení.)
4. potvrzení o převzetí závěrečné práce na DFP (souhlas vedoucího) - ke stažení v Moodle
5. vlepené, podepsané CD (práce v pdf. včetně oskenovaného a podepsaného zadání BP/DP)

Nevíte si rady se spojováním sobourů v pdf ?
Doporučujeme: http://lorenc.info/spojeni-pdf-dokumentu-v-pdfcreatoru.htm nebo https://www.google.cz/search?q=spojov%C3%A1n%C3%AD+PDF&oq=spojov%C3%A1n%C3%AD+PDF&aqs=chrome..69i57j0l5.2608j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8

 

Úřední hodiny: Po, út, čt, pá 8.00 – 13.00
St 8.00 – 16.00

Kontrola indexu na studijním oddělení do 16. 5. 2014.

 Možnost vazby a tisku BP/DP - Ediční středisko

Kurz - Osobnostní a sociální výchova v procesu inkluzivní edukace

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Nabízíme pedagogům 1. stupně ZŠ a speciálních škol sebezkušenostní program CŽV s názvem Osobnostní a sociální výchova v procesu inkluzivní edukace, který je zaměřen na osvojení práce dle metodiky Hlemýžď to zvládá, zvládneme to také! Program je akreditován v rámci DVPP.

Obsahová náplň kurzu je zaměřena na rozšíření a posílení kompetencí pedagogů při realizaci průřezového tématu ŠVP se zaměřením na osobnostní a sociální výchovu.

Celková dotace vzdělávacího programu je 40 hodin v rámci jednoho semestru.

Cena studia je 4 400,- Kč.

Bližší informace získáte na tel: 485 354 297 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Dozápisy, škrty na LS

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Vzhledem k množícím se žádostem o dozápisy a škrty v IS STAG bude možné dopsat či odepsat předměty na LS 2013/14 v termínu 3. - 5. 3. 2014 na studijním oddělení FP (v úředních hodinách) za poplatek 50 Kč/předmět.