Liberečtí správci před čtyřmi staletími

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Kdo byli první známí liberečtí správci? Jaký měli život? Podobali se dnešním úředníkům? Lišili se? Co po nich zůstalo?
Odpovědi na otázky a více se dozvíte dne 12. 3. 2013 v 18.00 v Krajské vědecké knihovně (Velký sál ve 2. patře).
Přednáška se soustředí na několik vybraných zámeckých hejtmanů a úředníků z přelomu 16. a 17. věku. Hlavní pozornost bude věnována Jáchymu Ulrichovi z Rosenfeldu, dlouholetému libereckému hejtmanovi z doby Redernů.
Pozvánka

 

Žité dějiny - pamětník Václav Umlauf

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Ve středu 6. 3. 2013 v 16.30 se uskuteční v Krajské vědecké knihovně v Liberci (přednáškový sál ve 2. patře) pamětnické setkání s Václavem Umlaufem, bývalým disidentem, který se podělí o vzpomínky na listopadovou revoluci v roce 1989 a své působení v roli krajského zmocněnce Občanského fóra pro Jihomoravský kraj před prvními svobodnými volbami v červnu 1990. Pořádá Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Vzdělávací nadací Jana Husa.
Pozvánka

Erasmus - studijní stipendium na zimní semestr 2013/2014 - Německo

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Upozorňujeme, že se blíží termín odevzdávání přihlášek na studijní pobyty v Německu na zimní semestr 2013/2014! Přihlášky musí být odevzdány do 31. března 2013 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

GFPS-CZ zprostředkovává stipendia na letní a zimní semestry na německých univerzitách. Stipendia jsou financována z Nadace Roberta Bosche a Česko-německého fondu budoucnosti. Výše stipendia je asi 580 € měsíčně.

Hlavní přednosti stipendia GFPS je osobní asistence při zařizování stipendijního pobytu. GFPS má v univerzitních městech své „Stadtgruppen", skupiny členů a příznivců GFPS, kteří stipendistovi pomohou s administrativou, bydlením i začleněním do společnosti. Stipendisté GFPS se dvakrát během svého pobytu  setkávají. Jediným požadavkem, který GFPS na stipendisty klade, je aktivní výkon studijního záměru a účast na těchto setkáních stipendistů (tzn. nepožadujeme získání určitého počtu kreditů).

Více viz. leták ...

Oznámení o úmrtí studentky Kateřiny Krouské

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

S hlubokým zármutkem oznamujeme všem členům akademické obce, že dne 12. února 2013 zemřela ve věku nedožitých 22 let, po dlouhé a těžké nemoci Kateřina Krouská, studentka III. ročníku studijního oboru Učitelství pro první stupeň.

krouskaK naší škole, kde úspěšně studovala od roku 2010, měla velmi pozitivní a vřelý vztah. Studium ji naplňovalo a představovalo pro ni jednu z největších životních hodnot, společně s vědomím přátelského kolektivu spolužáků a pedagogů, jaký si vždy přála nalézt ... Jejich vztahy byly naplněné vzájemnou vstřícností, úctou a vzájemností. V době nemoci Katce její spolužáci upřímně projevovali sounáležitost a představovali pro ni významný a nenahraditelný zdroj síly, opory a laskavosti. Katka si tohoto velice vážila a svým spolužákům a přátelům byla vděčná. Až do poslední chvíle věřila, že svou nemoc překoná a školu, na které jí tak záleželo, dostuduje. Věřila, že se nakonec ke svým spolužákům bude moci vrátit. Její nezlomná naděje se bohužel nenaplnila. Síla a důvěra v život, kterou v nejtěžších chvílích dokázala projevovat, jsou inspirací pro všechny, kdo ji znali a měli rádi. Čest její památce.

Spolužáci a přátelé (3. ročník Učitelství pro první stupeň)

Smuteční oznámení - Kateřina Krouská

Památky kolem nás. Umění a kultura na Liberecku.

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Ve čtvrtek 21.2.2013 od 18.00 přednáškový sál ve 2. patře Krajské vědecké knihovny - PAMÁTKY KOLEM NÁS Heinrich Liebieg - mecenáš a sběratel. Komponovaný večer na téma Heinrich Liebieg. Heinrich Liebieg je v Liberci známý především jako textilní velkopodnikatel a mecenáš, který městu Liberec daroval v roce 1904 svou rozsáhlou obrazovou sbírku. Přes nepochybnou důležitost tohoto aktu zůstávají jeho osoba a život stále zahaleny závojem tajemství. A to i přesto, že v poslední době proběhly intenzivní rešerše v rámci zpracování katalogových textů pro výstavu Umělecké poklady mecenáše Heinricha Liebiega (1839-1904) – univerzální sbírka 19. století z Liberce, konanou od září 2012 do ledna 2013 v muzeu Giersch ve Frankfurtu nad Mohanem. Komponované odpoledne s autory textů představí nejnovější stav poznání a podobu frankfurtské výstavy.
Přednáší: PhDr. Miloslava Melanová z katedry historie FP TUL, PhDr. Jan Mohr ze Severočeského muzea, Mgr. Petra Šternová a Ivo Habán z Národního památkového ústavu v Liberci, Anna Habánová, M.A. z Oblastní galerie v Liberci a katedry historie FP TUL.

"KO-MIX" Interní semináře pracovníků KMD

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Srdečně zveme pracovníky KMD, KAP a další zájemce z řad veřejnosti na přednášku pořádanou v rámci odborného semináře KO-MIX
A General Software Framework for Algebraic Multigrid Methods
Přednáší: Pavel JIRÁNEK (CERFACS, Toulouse Cedex, France)
Termín: Středa 6. února 2013, 13.00 – 14.30 hodin
Místo konání: Didaktický kabinet KMD (Voroněžská 13, Liberec, budova H areálu TUL - 4. patro, č. dv. 5027).

Abstrakt přednášky

Jak se zrodil Liberec - Liberec v roce 941?: Nejstarší počátek a původ města Luberg - Reichenberg

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

JAK SE ZRODIL LIBEREC Liberec v roce 941?: Nejstarší počátek a původ města Luberg-Reichenberg. Přednáška se soustředí na tyto otázky: Vznikal Liberec už v 10. století? Můžeme určit stáří města z kroniky z 10. století? Co obsahuje kronika o místních dějinách? Je nejstarším dochovaným písemným pramenem? Co si o ní mysleli němečtí regionální badatelé v 19. století? Co si o všem má myslet současný historik?
Více se dozvíte v úterý 12. 2. 2013 od 18:00 ve velkém přednáškovém sále ve 2. patře Krajské vědecké knihovny.
Host: Milan Svoboda, Katedra historie Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické TUL.
Vstupné dobrovolné - pořádá: KVK v Liberci