Renesanční fresky a "rejsování" na Frýdlantu

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Nemáme-li texty, můžeme psát historii z obrazů? Pochopíme názory lidí před 400 lety? Co si mysleli o sobě a svých současnících? Chtěli svým následovníkům něco vzkázat? Pokud ano, co? Byla-li tato poselství „šifrována“, jak je „dekódujeme“?
Přednáška se zaměří na renesanční výzdobu hradu a zámku Frýdlant objevenou v posledních 50 letech. Na dvou příkladech ukáže, jaké možnosti výkladu má historik bez specializace na dějiny umění.

Srdečně Vás zveme 28. 5. 2013 v 16.30 hod. do Krajské vědecké knihovny v Liberci (Malý sál ve 4. patře).
Přednáší PhDr. Milan Svoboda, Ph.D. z katedry historie FP TUL.

Plakát

Studentské představení: "Muž sedmi sester"

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Studenti TUL a divadlo Bieber uvádí erotickou grotesku podle námětu ze stejnojmenné novely Jaroslava Havlíčka, která vypráví o tom, jakých kousků jsou muži schopni, aby si užili, a jak moc dokážou být ženy naivní.
Scénář napsali: Olga Šubrtová a Martin Glaser.

Představení se koná ve středu 15. 5. 2013 od 19:00 v Sále Lidových sadů.

15. ročník Bambiriády v Liberci s názvem Dětství v proměnách času

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Aktivní prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu.

Slavnostní zahájení proběhne v pátek 24. 5. od 10.00 hod. na nám. Dr. E. Beneše před libereckou radnicí.

V čase od 17.25 hod studenti různých kateder Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL zazpívají známě melodie za klavírní spolupráce Mgr. Viléma Valkouna. Jako host vystoupí také žákyně 1. stupně fakultní Základní a základní umělecké školy Jabloňová.

Plakát

Volby do Akademického senátu FP TUL a TUL

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Akademický senát FP vyhlašuje volby do komory akademických pracovníků AS FP, do komory studentů AS FP a doplňující volby do komory studentů AS TUL. Návrhy kandidátů lze podávat nejdéle do 14. května 2013 do 12 hod. Volby do obou komor se uskuteční ve dnech 22.5.2013 a 23.5.2013. Více informaci naleznete v PŘÍLOHÁCH.
Pojmenování přiloh: Vyhlášení voleb , Návrh kandidátů - formulář