Žité dějiny - cyklus pamětnických setkání

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Ve středu 16. října 2013 v 16.30 hod. pořádá Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogickéTechnické univerzity v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Vzdělávací nadací Jana Husa cyklus setkávání s pamětníky  pro akademickou obec a veřejnost -

 Přínos a úskalí tzv. oral history

Využití vzpomínek pamětníků ve vědeckém výzkumu a ve výuce

 Přednáší: PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.

 

 

 

NA VLNÁCH ZMĚN: ČESKOSLOVENSKO-RAKOUSKÉ VZTAHY V KREISKEHO ÉŘE (1970 - 1983)

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

29.10.2013 16:30, Liberec, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Velký sál, 4. patro

Přednáška navazuje na úspěšný cyklus přednášek Rakousko a české země/Československo v minulosti (od r. 2010), pořádaný ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci (katedra historie). Tématem přednášky jsou hlavní problémy politických vztahů mezi Československem a Rakouskem v kontextu studené války. Tehdejší celkové uvolnění v mezinárodní politice umožnilo normalizaci poměru mezi oběma státy. Značnou měrou k tomu přispěl i rakouský kancléř Bruno Kreisky, jenž měl s diplomacií nemalé zkušenosti a konstruktivní sousedské politice přikládal nemalý význam bez ohledu na jinou blokovou příslušnost Československa.

Plakát

 

 

Teorie relativity-ne nepochopitelná

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Speciální a Obecnou teorii relativity, jakož i relativistickou kosmologii je možno vysvětlit didakticky a přitom odborně správně. Dodnes se v učebnicích nachází stále se opakující interpretační chyby svědčící o nesprávném pochopení Einsteinovy teorie autory výkladu. Přednášející se mimo teoretického výzkumu od roku 1980 zabýval též didaktikou jejího výkladu, a to od 5. třídy základní školy až po univerzitu.

Přednáška se koná v úterý 15. 10. 2013 od 14.30 hodin v seminární místnosti KFY, budova C, 1. patro a je vhodná nejen pro budoucí učitele všech úrovní škol, ale též pro ostatní zájemce.

Přednášející: Mgr. Pavel Voráček, CSc.
externista Astronomického Ústavu, Univerzita v Lundu, Švédsko

Konference - Inovativní přístupy v primárním vzdělávání

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Zveme Vás na konferenci s mezinárodní účastí u příležitosti 60 let vysokoškolského vzdělávání v Liberci a 20. výročí vzniku Katedry primárního vzdělávání FP TU v Liberci: Inovativní přístupy v primárním vzdělávání.

Konferenci organizuje Katedra primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci ve dnech 10. a 11. října 2013, budova K, 1. máje 870/14, 460 07 Liberec III-Jeřáb.

 

Pozvánka na promoce

Dne . Umístěno v sekci: Aktuality

Dne 27. 9. 2013 a 30. 9. 2013 se konají promoce Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické.

POZVANKA - podrobnější informace

Děkanské volno

Dne . Umístěno v sekci: Aktuality

Pro studenty 1. ročníků Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické vyhlašuje pan děkan DĚKANSKÉ VOLNO z důvodu účasti na imatrikulaci.

dekanske volno

Fakultní školy

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

První školní den navštívil děkan FP doc. Brzezina několik škol, které velmi úzce s fakultou spolupracují při vedení studentů na praxích. Na základě jejich žádosti a splnění všech kritérií jim propůjčil titul fakultní škola FP TUL.

Nově mezi fakultní školy byly zařazeny dvě mateřské školy-U Bílého králíka v Žizníkově u České Lípy pod vedením paní ředitelky Ivy Honsnejmanové a mateřská škola Klášterní v Liberci s paní ředitelkou Kamilou Podrápskou.

Na obě tyto mateřské školy chodí studenti na praxe zejména studující obor pedagogika volného času.

Třetí školou, kterou ocenil pan děkan a propůjčil ji titul fakultní škola FP, je ZŠ Kaplického v Liberci, kde se učitelé v čele s panem ředitelem Zeronikem velmi aktivně podílejí na vedení praxí studentů a jsou vstřícní k požadavkům fakulty.

Přejeme všem učitelům mnoho zdaru při výchově a vzdělávání našich dětí.

 

Úvodní soustředění pro první ročníky TV a REK

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Úvodní soustředění pro první ročníky TV a REK se již tradičně koná před zahájením 1. semestru - 26.09.-27.09.2013 v posluchárně budovy M. Studenti oborů Tělesná výchova a sport a Rekreologie se setkají na dvoudenní akci, která probíhá v prostorách KTV na Harcově  a v přilehlých prostorech. Během akce mají studenti možnost získat mnoho informací o průběhu budoucího studia, akcích, které je čekají během následujících let. Hlavním přínosem akce je možnost studentů se poznat navzájem a také se seznámit s pracovníky KTV. Součástí akce jsou přednášky a sportovní akce.

Imatrikulace

Dne . Umístěno v sekci: Aktuality

Dne 30. 9. 2013 se koná SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACE pro 1. ročníky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

pozvánka