Imatrikulace

Dne . Umístěno v sekci: Aktuality

Dne 30. 9. 2013 se koná SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACE pro 1. ročníky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

pozvánka

Prázdninová nabídka Dětského koutku TUL

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Nabízíme Vám v letním období hlídání nejen pro děti mladší šesti let, ale i děti mladšího školního věku. Součástí péče o děti je program výchovné činnosti (např. hudební, výtvarná, nebo tělesná činnost, rozvoj mateřského jazyka). Dětský koutek je čerstvě doplněn o nové pomůcky pro dětské hry a zábavu.

Kde? 

Budova P, vstup z boční části Komenského ul. v Liberci, prostory TUL ve středu města
Přihlásit se můžete na http://koutek.tul.cz/ nebo telefonicky: Jana Růtová - tel. 602717708 

Opatření děkana 1/2013 - Zápis na FP TUL na akademický rok 2013/2014

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

V souladu s harmonogramem IS/STAG pro akademický rok 2013/2014 proběhne zápis studentů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické do druhých a vyšších ročníků takto "OD 1/2013".

K postupu do 2. ročníku studia musí studenti do 13. 9. 2013 získat alespoň 40 kreditů – viz SZŘ č. 7 odst. 3a).
K postupu do 3. ročníku a vyššího je potřeba získat alespoň 30 kreditů – viz SZŘ čl. 7 odst. 3b).

Nesplnění některé této podmínky je důvodem pro ukončení studia – viz SZŘ čl. 30 odst. 1 písm. d).

Úřední hodiny studijního oddělení ve všech výše uvedených termínech jsou od 8.30 do 15.00 hod.

Průběh zápisu

Studenti si přinesou vytištěné zápisové listy z IS/STAG, které budou podepsané a zkontrolované (zápisový list A pro ak. rok 2012/2013 a zápisový list B pro ak. rok 2013/2014).

Zkontrolované zápisové listy se odevzdají na studijní oddělení spolu s indexem. Studenti si do výkazu o studiu zapíší všechny předměty na zimní a letní semestr 2013/2014, které si zapsali do IS/STAG v rámci předběžného zápisu. Zápisem předmětů do příslušného akademického roku se potvrzuje osobní studijní plán studenta, tím se osobní studijní plán stává pro studenta závazným.

Zapisování hodnocení (zápočtů a zkoušek) do IS/STAG provádí studijní oddělení zcela výjimečně a pouze s písemným potvrzením vyučujícího. Upozorňujeme, že u zápisu budou kontrolovány všechny podpisy u předmětů v indexu.

Informace o kreditním systému na FP včetně studijních plánů jsou k dispozici na www adrese: http://www.fp.tul.cz/student/studium-na-fp/kreditni-system

V Liberci dne 21. 6. 2013

Zúčastněte se 3D fotosoutěže

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Evropská 3D fotosoutěž pro mládež

"THETRIS TRANSNATIONAL 3D PHOTO COMPETITION. Divinity + Destiny + Destination"

Církevní památky regionu České Švýcarsko a Šluknovsko

* Soutěž je určena mladým lidem od 15 do 26 let.

* Obsahem soutěže je vytvoření 2 technických stereofotografií vybraného regionálního kostela nebo církevní památky pro 3D anaglyf.

* Památky budou zapojené do mezinárodní trasy kostelů nadnárodního evropského projektu THETRIS, které zahrnují regiony Itálie, Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, České Republiky, Slovinska a Maďarska.

* Nejlepší práce postoupí do nadnárodního kola soutěže a budou převedeny do 3D formátu - anaglyfu k veřejné prezentaci.

* Pro všech 11 vítězů (z každého regionu jeden) bude připravena 3D výstava a zvláštní program během Konference THETRIS projektu v září 2014 ve Fehérgyarmatu v Maďarsku.

Chcete-li se zapojit do naší soutěže, přesné soutěžní podmínky najdete v příloze, anebo spolu s formulářem zde

Studijní odd.

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Ve středu 12. 6. 2013 budou dopolední úřední hodiny na SO z důvodu přijímacího řízení ZRUŠENY. 

Výsledky výběrového řízení ze dne 14. 5. 2013

Dne . Umístěno v sekci: Důležitá upozornění

Závěrečná zpráva rozhodnutí děkana na základě doporučení výběrové komise Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci pro obsazení míst akademických pracovníků dne 14. 5. 2013.

 

Přijímám na místo odborného asistenta s vědeckou hodností katedry pedagogiky a psychologie:

 

Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.

PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.

 

Přijímám na místo odborného asistenta, popř. odborného asistenta s vědeckou hodností katedry pedagogiky a psychologie:

Mgr. Bc. Lucie Hubertová

Mgr. et Bc. Petr Mikoška, Ph.D.

Přijímám na místo odborného asistenta katedry pedagogiky a psychologie:

Mgr. Magdalena Marešová

Mgr. Helena Picková

 

rozhodnutí