Přijímací řízení na rok 2017/18

Posunutý termín přijímání přihlášek ke studiu na FP TUL

Děkan fakulty vyhověl opakovaným žádostem zájemců o studium na FP TUL a rozhodl o posunutí termínu pro podávání přihlášek ke studiu do 30. 4. 2017. Nový termín se týká všech studijních oborů a všech uchazečů o studium na FP TUL, kteří dosud přihlášku ke studiu nestihli podat. Do nově stanoveného data bude zpřístupněna i elektronická přihláška, všechny další vyhlášené podmínky přijímacího řízení zůstávají v platnosti.

Pozn. Uchazeče o studium oboru Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářský studijní obor v kombinaci s dalším studijním oborem zaměřeným na vzdělávání) upozorňujeme, že talentové zkoušky se konají již 9. 5. 2017.

Katedra primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci pořádá konferenci s mezinárodní účastí konanou při příležitosti 25. výročí oslav FP TUL pod záštitou děkana fakulty doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc.

Termín konání: 17. a 18. června 2015

Místo konání:    budova K Technické univerzity v Liberci, Třída 1. máje  870/14 (v blízkosti Soukenného náměstí)
                         mapu můžete otevřít zde

Záměrem konference je vzájemné setkání pracovníků, doktorandů a studentů pedagogických fakult s diskuzí o integrativních přístupech v rámci primárního vzdělávání.

 Podrobné informace ke konferenci

Pozvánka

Přihláška

Generace Y

fp-Generyce-Y

Dětský koutek

fp-deti

Průvodce studenta

fp-otazky