AKTUALITY

Dvacet let univerzity J. A. Komenského v polském Lešně

Oslavy dvacátého výročí založení univerzity J. A. Komenského v polském Lešně navštívil ve dnech 8.-10. května pan děkan prof. Picek. Smyslem setkání představitelů škol bylo hledání cest k užší spolupráci formou výměnných stáží studentů zejména učitelských studijních programů. Pan děkan v rámci své prezentace představil naši fakultu a vyjádřil podporu možné budoucí spolupráci.

Continue reading

2. kolo přijímacího řízení 2019/20 v Bc. studiijních oborech a vypsaných kombinací oborů v NMgr. studijních programech

FP TUL vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské studijní obory Aplikovaná fyzika, Aplikovaná geografie, Český jazyk a literatura, Kulturněhistorická a muzeologická studia a navazující magisterské programy Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ (vypsané kombinace oborů). Uzávěrka přhlášek 31. 8. 2019.

Podrobnosti naleznete na úřední desce FP TUL.

Slavnostní promoce absolventů FP

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se bude konat v úterý 11. 6. 2019 v aule budovy G ve 3. patře, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec. Pozvánka bude zveřejněna po ukončení všech státních závěrečných zkoušek. Žádáme všechny absolventy, aby se dostavili na studijní oddělení k vyřízení výstupních formalit.

 

Vlaky naděje

Komponovaný program Vlaky naděje, který spojuje přednes příběhů dětí evakuovaných za 2. světové války se sborovým zpěvem, předvedou studenti a pedagogové FP TUL ze sboru Bohemia Chór TUL a sboru Aurea Rosa U3V TUL. Můžete si jej vyslechnout ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 17 hodin v libereckém Památníku obětem šoa (Ruprechtická 385/101) v rámci připomínky památky obětí holocaustu Jom ha-šoa. Program sestavila a nacvičila dr. Konvalinková z KPV spolu s Ch. Muffettem, M.A. z KAJ.

pozvánka

Pedagogika Friedricha Fröbela

V úterý 30. 4. 2019 ve 12.30 hodin se v posluchárně P100 (budova P, Komenského 314/2) koná přednáška o pedagogice Friedricha Fröbela, významného teoretika předškolního vzdělávání, kterou prosloví Dr. Lynn McNair z Edinburgu, zakladatelka MŠ "Cowgate Under 5" a vyučující na Edinburgské univerzitě, Moray House School of Education. Přednáška a následný workshop jsou vhodné zejména pro studenty primárního vzdělávání a učitelství MŠ, pro zájemce z TUL, spolupracujících MŠ i veřejnosti. Přednáška proběhne v anglickém jazyce s překladem.

pozvánka

TRANSPORT MATERIÁLU V PORÉZNÍM PROSTŘEDÍ

V pondělí 29. dubna od 14.20 hodin se v kabinetu G4-MAT (budova G, Univerzitní nám. 1410/1) koná další přednáška v rámci semináře z odborné matematiky. Tématem je tentokrát problematika přepravy materiálu v porézním prostředí, její teoretická analýza a matematické modelování. Na přednášce budou odvozovány bilanční rovnice a řešeny možné komplikace numerického řešení. Přednáší RNDr. Ing. Jan Lamač, Ph.D. z FSV ČVUT Praha.

 

Pozvánka na 224. zasedání AS FP TUL

V čtvrtek dne 2. 5. 2019 se od 12.00 uskuteční v zasedací místnosti DFP zasedání Akademického senátu FP TUL. Jedná se o poslední zasedání senátu v tomto složení. Na svém programu má projednání dvou akreditačních materiálů a diskusi o Centru sportovní medicíny.

Speak-dating: Teď a tady mluvíme všichni dohromady!

Ve středu 24. 4. 2019 od 11.00 do 13.00 hodin si můžete na Univerzitním náměstí před menzou popovídat se studenty ze zahraničí, kteří na TULce studují, a seznamit se s jejich jazykem, kulturou či příběhem. Jednoduše si přisedněte a pár minut si spolu popovídejte - navážete nové kontakty i přátelství. Na místě budou též připraveny materiály k možnostem studia, práce či cestování v EU i mimo ní. Ono "krátké" setkání vám třeba pomůže se rozhodnout a vyjet o prázdninách na zahraniční stáž v rámci Erasmus+, ještě stále jsou volná místa! Akci pořádá Technická univerzita v Liberci, Eurocentrum Liberec a Dům zahraniční spolupráce v rámci Evropského týdne mládeže.

leták

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci