AKTUALITY

Výzva k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur vypsala výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování NMgr. nebo Ph.D. studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci Ph.D. studia na české veřejné vysoké škole.
Termín podávání žádostí na akad. rok 2020/21 je 1. 12. 2019.
Bližší informace nalezenete v přiloženém letáku nebo na webových stránkách https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku.

leták

Konference AMISTAT

Naše fakulta hostí ve dnech 16. - 19. 9. 2019 konferenci AMISTAT. Na tomto světovém setkání budou prezentovány nejnovější informace o statistice, analytických metodách a matematické statistice. Bude to možnost setkat se a diskutovat o nových výsledcích i nevyřešených problémech v oblastech, jakými jsou např. stochastické nerovnice, zobecněné lineární modely, normy a optimalizace ve statistice a ekonometrii. Hlavními přednášejícími budou Ildar Ibragimov (Steklov Mathematical Institute, St. Petersburg), Abram Kagan (University of Maryland), Hira L. Koul (Michigan State University) či Hannu Oja (University of Turku). Konference se koná pod záštitou rektora TUL a pořádá ji KAP a FP TUL.
Bližší informace o programu naleznete na stránce konference.

"Vlaky naděje" k poctě sira Nicholase Wintona

Technická univerzita v Liberci a Římskokatolická farnost arciděkanství Liberec srdečně zvou na výjimečnou událost - komponovaný pořad "Vlaky naděje" k poctě sira Nicholase Wintona, svědectví autentických příběhů evakuovaných dětí propojená sborovými skladbami. Pořad se koná v úterý 24. 9. 2019 od 19 hodin v kostele svatého Antonína Velikého v Liberci za přítomnosti vzácných hostů Wintonových dětí a Barbary Winton. Vystoupí pěvecké sbory Bohemia Chór, Aurea Rosa U3V TUL, žáci Základní školy Světlá pod Ještědem, dětský sbor Výšinka ZŠ Aloisina Výšina. Program nastudovali Jana Konvalinková a Christopher Muffett z FP TUL, Lenka Lengyelová a Kristýna Harisová.
Více informací nalezne v přiložené pozvánce.
pozvánka

Dozapisovací a škrtací dny

Ve dnech 14.  až 18. 10. 2019 je možné v úředních hodinách studijního oddělení provádět dodatečné zápisy a škrty v IS/STAG (za ZS 2019/2020).

Volby děkanky/děkana na období 2020–2023

Akademický senát naší fakulty vyhlásil na svém 226. zasedání harmonogram voleb děkanky či děkana na následující funkční období následovně:

  • do 4. 10. 2019 do 12.00 – podávání návrhů dr. M. Šimůnkové (tajemnici AS FP TUL)
  • 7. 11. 2019 od 8.50 – setkání akademické obce FP TUL v G315
  • 14. 11. 2019 od 11.00 – zasedání AS FP TUL v zasedací místnosti DFP

VYHLÁŠENÍ VOLEB
NÁVRH KANDIDÁTKY/KANDIDÁTA (formulář)

Slavnostní promoce absolventů FP

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se bude konat ve středu 18. 9. 2019 v aule budovy G ve 3. patře, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec. Žádáme všechny absolventy, aby se dostavili na studijní oddělení k vyřízení výstupních formalit.

Pozvánka

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ U DĚTÍ S PORUCHOU BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ

pátek 20. 9. 2019, v termínu 13.00 - 16.30 hodin se v budově P (Konemského 314/2) uskuteční seminář na téma zrakového vnímání dětí s poruchou binokulárního vidění, a očních projevů u dětí se specifickou poruchou učení. Na přednášce se dozvíte o souvislosti zrakového vnímání a učení dítěte. Přednáší ortoptistka Mgr. Andrea Jeřábková a odpoví na otázky, jak ovlivňuje strategie zrakového vnímání čtenářské, matematické, pohybové a komunikační dovednosti dítěte, jak souvisí zrakové vnímání a specifické poruchy učení a zejména, jak je možné dítě v těchto oblastech podpořit. Pořádá KSS FP TUL. Na seminář je možné se přihlásit do 15. 9. 2019, kontakty v přiložené pozvánce. Srdečně zveme zájemce z řad učitelů, asistentů pedagoga, rodičů i studentů.

Pozvánka

Nový předmět na TUL

Počínaje zimním semestrem 2019/20 se podařilo dostat na půdu naší univerzity seminář s názvem Matematické problémy nematematiků. Seminář před několika lety vznikl na MFF UK, následně se rozšířil na FJFI ČVUT a nyní zamířil i k nám do Liberce. Jeho cílem je seznámit nejen studenty s nejrozmanitějšími aplikacemi matematiky, matematiku popularizovat před širší veřejností a tak se také pokusit odpovědět na důležitou otázku: „K čemu nám to může být dobré?“ Lepší představu o šíři záběru semináře získáte při pohledu na záznamy přednášek na YouTube. Více informací se dozvíte na stránkách KMD, na centrálním webu na ČVUT, nebo na facebooku. Seminář lze absolvovat (na UK, na ČVUT a nyní i na TUL) jako kreditově ohodnocený předmět a bude probíhat přímým přenosem ve středu od 17:30 do 19 hodin v G313. Termíny a témata jednotlivých přednášek pro ZS 2019/20 naleznete níže. Neváhejte a přihlaste se!

Přehled přednášek

Výstava České menšiny z Bosny a Hercegoviny

Zajímá Vás "exotická" jižní Evropa? Přijďte se o ní dozvědět něco víc na výstavu České menšiny z Bosny a Hercegoviny, která se koná v úterý 3. 9. 2019 od 17 hodin v budově G areálu TUL (3. patro). Na výstavě se můžete seznámit s životem v Bosně a Hercegovině očima občanů českého původu žijících v Mostaru a Sarajevu a seznámit se s činností dvou tamních krajanských spolků. Na výstavě bude též promítnut krátký dokumentární film Probuzené loutky. 
Pozvánka

27. konference ČAPV

Ve dnech 11. - 13. 9. 2019 hostí naše fakulta 27. ročník konference ČAPV, jejímž hlavním tématem je letos Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie. Konference začíná ve středu 11. 9. 2019 Metodologickým seminářem, slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 12. 9. v 10 hodin univerzitní Aule. Konference zahrnuje reflexe cílů, možností, hranic a podmínek procesů společného vzdělávání v českém a evropském prostředí s ohledem na deklarovanou školskou politiku a na reálné možnosti její realizace ve školách. Plenární příspěvky přednesou: prof. Ehrenhard Skiera z University of Flensburg, doc. Irena Smetáčková z PF UK v Praze, Dr. Jiří Šafr ze Sociologického ústavu AV ČR a doc. Tomáš Kasper z FP TUL.

Podrobnější informace naleznete na konferenčním webu.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci