AKTUALITY

Co se děje na fakultě

Severní Irsko ve světle brexitových událostí

Katedra geografie FP TUL zve na přednášku Mgr. Hynka Böhma, Ph.D. o postavení Severního Irska a Irské republiky, o možné tzv. "tvrdé" hranici mezi Severním Irskem a ostatními částmi Spojeného království v souvislosti s brexitem. Přednáška se uskuteční v úterý 23. dubna 2019 od 16.10 hodin v posluchárně P300 (budova P, Komenského 314/2). Spolupořádá liberecká pobočka České geografické společnosti.

pozvánka

Technologie a vzdělávání v Německu

V úterý 23. 4. 2019 v 8:50 hodin se koná v posluchárně G314 přednáška dr. Julie Kurig (Helmut Schmidt University Hamburg) na téma Technology and Education in Germany. Technika, technologie a jejich role v procesu modernizace a konceptu modernity patří k základním tématům diskuse ve 20. století. Nejinak je tomu v pedagogické oblasti, kdy se ukazuje klíčová role vztahu technologií a vzdělávacích/socializačních konceptů. Dr. Julie Kurig působí v roce 2019 v rámci evropského projektu mobilit jako výzkumná pracovnice na KPP FP TUL.

pozvánka

Dvacet let univerzity J. A. Komenského v polském Lešně

Oslavy dvacátého výročí založení univerzity J. A. Komenského v polském Lešně navštívil ve dnech 8.-10. května pan děkan prof. Picek. Smyslem setkání představitelů škol bylo hledání cest k užší spolupráci formou výměnných stáží studentů zejména učitelských studijních programů. Pan děkan v rámci své prezentace představil naši fakultu a vyjádřil podporu možné budoucí spolupráci.

Continue reading

Perspektivy vztahů mezi Severní a Jižní Koreou

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 16.10 hodin se koná v učebně P200 (budova P, Komenského ul. 314/2) geograficky laděná přednáška o perspektivách vztahů mezi Jižní a Severní Koreou, kterou prosloví profesorka Ji Eun Seo z Woosuk University v Jincheonu (Jižní Korea), která naši univerzitu navštíví opět po roce. Profesorka Seo se zabývá především mořskou biologií, ekologií a evolucí mechovek. Přednášku pořádá katedra geografie FP TUL a liberecká pobočka České geografické společnosti.

OPTIMÁLNÍ ŘÍZENÍ SYSTÉMU S PARALELNÍ REDUNDANCÍ

V pondělí 8. 4. 2019 od 14.20 hodin se v kabinetu G4-MAT koná další přednáška v rámci matematického semináře KO-MIX. Tématem je optimalizace řízení systému s paralelní redundancí, kdy bude úkolem za dodržení podmínky na určitý společný výkon všech komponent minimalizovat počet výměn komponent na dlouhodobém horizontu. Budou prezentovány základní výsledky v modelu s lineárními závislostmi pro dvě paralelně pracující komponenty s výhledem na zobecnění na n komponent. Přednáší Mgr. Čeněk Jirsák z KAP.
pozvánka

Vlaky naděje

Komponovaný program Vlaky naděje, který spojuje přednes příběhů dětí evakuovaných za 2. světové války se sborovým zpěvem, předvedou studenti a pedagogové FP TUL ze sboru Bohemia Chór TUL a sboru Aurea Rosa U3V TUL. Můžete si jej vyslechnout ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 17 hodin v libereckém Památníku obětem šoa (Ruprechtická 385/101) v rámci připomínky památky obětí holocaustu Jom ha-šoa. Program sestavila a nacvičila dr. Konvalinková z KPV spolu s Ch. Muffettem, M.A. z KAJ.

pozvánka

Krajské kolo Geologické olympiády

pondělí 8. 4. 2019 od 8.30 hostí univerzita Krajské kolo Geologické olympiády, které proběhne pod záštitou děkana FP TUL prof. Picka. Kromě testu, poznávání vzorků hornin a minerálů je pro soutěžící připravena také odborná geologická exkurze do vodovodní štoly Bedřichov. Na ty nejlepší čekají zajímavé věcné ceny, vítěz pak bude reprezentovat náš kraj v celostátním kole. Držíme mladým geologům pěsti!
Geologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín, určená žákům základních a studentům středních škol. Chcete-li se i vy o geologii dozvědět něco víc, nahlédněte do Geologická encyklopedie online a seznamte se s více než 2600 geologických pojmů.
Program krajského kola GO 20019

Pedagogika Friedricha Fröbela

V úterý 30. 4. 2019 ve 12.30 hodin se v posluchárně P100 (budova P, Komenského 314/2) koná přednáška o pedagogice Friedricha Fröbela, významného teoretika předškolního vzdělávání, kterou prosloví Dr. Lynn McNair z Edinburgu, zakladatelka MŠ "Cowgate Under 5" a vyučující na Edinburgské univerzitě, Moray House School of Education. Přednáška a následný workshop jsou vhodné zejména pro studenty primárního vzdělávání a učitelství MŠ, pro zájemce z TUL, spolupracujících MŠ i veřejnosti. Přednáška proběhne v anglickém jazyce s překladem.

pozvánka

Slovesný vid od 16. století do národního obrození

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 14.20 se v posluchárně P200 koná zajímavá přednáška na téma Vývoj názorů o slovesném vidu od 16. století do národního obrození, kterou na naší fakultě přednese prof. Tilman Berger z filozofické fakulty Univerzity Tübingen (SRN), jeden z nejvýznamnějších německých a světových slavistů a zahraničních bohemistů. Na přednášce budou srovnány údaje v mluvnicích s dnešními poznatky o slovesném vidu a bude ukázáno, jak již tehdy byly zachyceny téměř všechny problémy, jimiž se odborníci zabývají i dnes. Přijďte si prohloubit znalosti českého jazyka v historických souvislostech.
pozvánka

TRANSPORT MATERIÁLU V PORÉZNÍM PROSTŘEDÍ

V pondělí 29. dubna od 14.20 hodin se v kabinetu G4-MAT (budova G, Univerzitní nám. 1410/1) koná další přednáška v rámci semináře z odborné matematiky. Tématem je tentokrát problematika přepravy materiálu v porézním prostředí, její teoretická analýza a matematické modelování. Na přednášce budou odvozovány bilanční rovnice a řešeny možné komplikace numerického řešení. Přednáší RNDr. Ing. Jan Lamač, Ph.D. z FSV ČVUT Praha.

 

Jarní koncert a výstava prací studentů KPV

úterý 16. 4. 2019 od 16.30 hodin se v univerzitní aule koná prezentace výtvarných prací studentů katedry primárního vzdělávání FP TUL. Výstava představí kresby, malby, grafiky a prostorové práce vzniklé v seminářích studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ a studentů učitelství pro MŠ, pod vedením doc. Šavela, Dr. Škaloudové Puchmajerové, ak. mal. M. Pošarové a Mgr. Coganové. Výstava potrvá do konce dubna. Součástí prezentace výtvarných prací je i Velikonoční koncert, na který všechny srdečně zveme. Hudební produkce vznikla pod vedením Dr. Konvalinkové, MgA. Bubeníčkové, Dr. Prokeše a Mgr. Valkouna. Jako hosté vystoupí děti z mateřské školy Beruška v Liberci pod vedením p. ředitelky Bc. Ladislavy Sehnoutkové. 
pozvánka

Speak-dating: Teď a tady mluvíme všichni dohromady!

Ve středu 24. 4. 2019 od 11.00 do 13.00 hodin si můžete na Univerzitním náměstí před menzou popovídat se studenty ze zahraničí, kteří na TULce studují, a seznamit se s jejich jazykem, kulturou či příběhem. Jednoduše si přisedněte a pár minut si spolu popovídejte - navážete nové kontakty i přátelství. Na místě budou též připraveny materiály k možnostem studia, práce či cestování v EU i mimo ní. Ono "krátké" setkání vám třeba pomůže se rozhodnout a vyjet o prázdninách na zahraniční stáž v rámci Erasmus+, ještě stále jsou volná místa! Akci pořádá Technická univerzita v Liberci, Eurocentrum Liberec a Dům zahraniční spolupráce v rámci Evropského týdne mládeže.

leták

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci