AKTUALITY

27. konference ČAPV

Ve dnech 11. - 13. 9. 2019 hostí naše fakulta 27. ročník konference ČAPV, jejímž hlavním tématem je letos Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie. Konference začíná ve středu 11. 9. 2019 Metodologickým seminářem, slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 12. 9. v 10 hodin univerzitní Aule. Konference zahrnuje reflexe cílů, možností, hranic a podmínek procesů společného vzdělávání v českém a evropském prostředí s ohledem na deklarovanou školskou politiku a na reálné možnosti její realizace ve školách. Plenární příspěvky přednesou: prof. Ehrenhard Skiera z University of Flensburg, doc. Irena Smetáčková z PF UK v Praze, Dr. Jiří Šafr ze Sociologického ústavu AV ČR a doc. Tomáš Kasper z FP TUL.

Podrobnější informace naleznete na konferenčním webu.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci