Cena děkana za vynikající bakalářskou práci

Bc. Eliška Havránková

„Geografická charakteristika říčního systému v městské krajině na příkladu Liberce“

Studijní program Geografie, obor Aplikovaná geografie

Bc. Sabina Laušmanová

„Nechtění obyvatelé – osud rodiny Perlmann“

Studijní program Specializace v pedagogice, kombinace oborů Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Historie se zaměřením na vzdělávání

Bc. Kateřina Hejnišová

„Problematika částic v současné jazykovědné bohemistice“

Studijní program Specializace v pedagogice, kombinace oborů Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání

Bc. Alice Horáková

„Porovnání vybraných jevů českého překladu seriálu Simpsonovi s originální verzí“.

Studijní program Specializace v pedagogice, kombinace oborů Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Cena děkana za vynikající diplomovou práci

Mgr. Tereza Hladíková

„Obraz učitele v současném českém denním tisku“

Studijní program Učitelství pro základní školy, kombinace oborů Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy - Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy

Mgr. Aneta Mináčová

„Techniky sebevyjádření ve výchově a vzdělávání“

Studijní program Učitelství pro střední školy, kombinace oborů Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy

Cena Jiřího Zelenky

Mgr. Tereza Šimková, Ph.D.

„Statistická inference pomocí L-momentů“

Studijní program Aplikovaná matematika, obor Matematické modely a jejich aplikace

Cena hejtmana Libereckého kraje

Mgr. Lenka Lengyelová

„Dětská opera na 1. stupni základní školy“

Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro 1. stupeň základní školy

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci