Speciální pedagogika

Okruh otázek: Speciální pedagogika

Velikost 1.83 MB
  • Kód oboru: 7506T002
  • Typ studia: magisterské navazující
  • Platnost: 1. 11. 2017
  • Forma: prezenční | kombinované

Studijní program je zaměřen dle volitelných specializací studujícího na zvládnutí edukačních, reedukačních, stimulačních, kompenzačních postupů ve speciální pedagogice využitelných pro jednotlivé věkové kategorie jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami.