Speciální pedagogika

Okruh otázek: Speciální pedagogika pro vychovatele - 2013

Velikost 567.58 KB
  • Kód oboru: 7506R029
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: 2013/2014
  • Forma: prezenční | kombinované

Získání odborné kvalifikace vychovatele se zaměřením na výchovnou činnost u jedinců se speciálním vzdělávacími potřebami, především s mentálním a řečovým postižením.