Přijímací řízení na rok 2017/18

Posunutý termín přijímání přihlášek ke studiu na FP TUL

Děkan fakulty vyhověl opakovaným žádostem zájemců o studium na FP TUL a rozhodl o posunutí termínu pro podávání přihlášek ke studiu do 30. 4. 2017. Nový termín se týká všech studijních oborů a všech uchazečů o studium na FP TUL, kteří dosud přihlášku ke studiu nestihli podat. Do nově stanoveného data bude zpřístupněna i elektronická přihláška, všechny další vyhlášené podmínky přijímacího řízení zůstávají v platnosti.

Pozn. Uchazeče o studium oboru Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářský studijní obor v kombinaci s dalším studijním oborem zaměřeným na vzdělávání) upozorňujeme, že talentové zkoušky se konají již 9. 5. 2017.