Složení disciplinární komise - 2010

Napsal Martin Slavík Dne .

  • RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D. -- předsedkyně disciplinární komise
  • doc. RNDr. Petr Golka
  • Jakub Švejnar
  • Jakub Kahánek