březen 2014

Dne .

GLASEROVÁ Veronika: den vyvěšení: 27. 3. 2014, den náhradního doručení: 6. 4. 2014
                                    VÝZVA K ÚHRADĚ POPLATKU.