ÚŘEDNÍ DESKA

Nedoručená pošta - poplatky za studium

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.


Nedoručená pošta poplatků za studium: Říjen 2017

 •  BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina, den vyvěšení: 3. 10. 2017, den náhradního doručení: 17. 10. 2017
 • ČINČUROVÁ Ludmila: den vyvěšení: 3. 10. 2017, den náhradního doručení: 17. 10. 2017
 • GRACIASOVÁ Lucie: den vyvěšení: 3. 10. 2017, den náhradního doručení: 17. 10. 2017
 • HYKOVÁ Tereza: den vyvěšení: 3. 10. 2017, den náhradního doručení: 17. 10. 2017
 • KOŠŤÁLOVÁ Petra: den vyvěšení: 3. 10. 2017, den náhradního doručení: 17. 10. 2017
 • FRK Vojtěch: den vyvěšení: 4. 10. 2017, den náhradního doručení: 18.10.2017
 • POKORNÁ Aneta: den vyvěšení: 12. 10. 2017, den náhradního doručení: 26.10.2017
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: ZÁŘÍ 2017

 • HANOUSKOVÁ Kristýna: den vyvěšení: 18. 9. 2017, den náhradního doručení: 3. 10. 2017
 • PRŮCHOVÁ Lucie: den vyvěšení: 12. 9. 2017, den náhradního doručení: 26. 9. 2017
 • STOJANOV Daniel: den vyvěšení: 31. 8. 2017, den náhradního doručení: 14. 9. 2017
 • DLOUHÁ Kateřina: den vyvěšení: 29. 8. 2017, den náhradního doručení: 12. 9. 2017
 • HONCŮ Ondřej: den vyvěšení: 29. 8. 2017, den náhradního doručení: 12. 9. 2017
 • MADĚROVÁ Pavlína: den vyvěšení: 29. 8. 2017, den náhradního doručení: 12. 9. 2017
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: Březen 2017

 • ZVERKOVÁ Františka: den vyvěšení: 8. 3. 2017, den náhradního doručení: 22. 3. 2017
 • KOCIÁN Pavel: den vyvěšení: 27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4. 2017
 • KLÍMA Jiří: den vyvěšení: 27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4. 2017
 • ČINČUROVÁ Ludmila: den vyvěšení: 27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4. 2017
 • BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina: den vyvěšení: 27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4. 2017
 • HOLATOVÁ Tereza: den vyvěšení: 27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4. 2017
 • VALKOVÁ Klára: den vyvěšení: 27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4. 2017
 • ŠAŠMOVÁ Martina: den vyvěšení: 27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4. 2017
 • MACHOVÁ Denisa: den vyvěšení: 27. 3. 2017, den náhradního doručení: 10. 4. 2017
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: Únor 2017

 • DOUBRAVSKÁ Petra: den vyvěšení: 8. 2. 2017, den náhradního doručení: 18. 2. 2017
 • DLOUHÁ Kateřina: den vyvěšení: 24.2. 2017, den náhradního doručení: 10. 3. 2017
 • PEJŠOVÁ Zuzana: den vyvěšení: 24.2. 2017, den náhradního doručení: 10. 3. 2017
 • VNENKOVÁ Martina: den vyvěšení: 24.2. 2017, den náhradního doručení: 10. 3. 2017
 • STEJSKALOVÁ Leona: den vyvěšení: 27.2. 2017, den náhradního doručení: 13. 3. 2017
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: Prosinec 2016

 • NOVOTNÝ Milan: den vyvěšení: 22. 12. 2016, den náhradního doručení: 1. 1. 2017
 • ČINČUROVÁ Ludmila: den vyvěšení: 20. 12. 2016, den náhradního doručení: 30. 12. 2016
 • BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina: den vyvěšení: 20. 12. 2016, den náhradního doručení: 30. 12. 2016
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: Říjen 2016

 • NEVEČEŘAL Dominik: den vyvěšení: 18. 10. 2016, den náhradního doručení: 28. 10. 2016
 • JOSLOVÁ Marcela: den vyvěšení: 18. 10. 2016, den náhradního doručení: 28. 10. 2016
 • KERLEHOVÁ Michaela: den vyvěšení: 4. 10. 2016, den náhradního doručení: 14. 10. 2016
 • KLÍMA Jiří: den vyvěšení: 3. 10. 2016, den náhradního doručení: 13. 10. 2016
 • KOZÁKOVÁ Tereza: den vyvěšení: 3. 10. 2016, den náhradního doručení: 13. 10. 2016
 • LEDLOVÁ Alena: den vyvěšení: 3. 10. 2016, den náhradního doručení: 13. 10. 2016
 • MARKOVÁ Kateřina: den vyvěšení: 3. 10. 2016, den náhradního doručení: 13. 10. 2016
 • POLKE Monique: den vyvěšení: 3. 10. 2016, den náhradního doručení: 13. 10. 2016
 • STANĚK Petr: den vyvěšení: 3. 10. 2016, den náhradního doručení: 13. 10. 2016
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: Září 2016

 • BRAXATORISOVÁ Nikola: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016
 • DLOUHÁ Kateřina: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016
 • HVĚZDOVÁ Markéta: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016
 • CHAMER Lukáš: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016
 • LUKEŠ Martin: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016
 • MYŠKOVÁ Barbora: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016
 • PÁNEK Jiří: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016
 • ROUBÍČKOVÁ Adéla: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: Srpen 2016

 • FEJKSOVÁ Zuzana: den vyvěšení: 18. 8. 2016, den náhradního doručení: 28. 8. 2016
 • ONDRUŠOVÁ Petra: den vyvěšení: 18. 8. 2016, den náhradního doručení: 28. 8. 2016
 • POTŘEBOVÁ Iva: den vyvěšení: 18. 8. 2016, den náhradního doručení: 28. 8. 2016
 • REMETOVÁ Miriama: den vyvěšení: 18. 8. 2016, den náhradního doručení: 28. 8. 2016
 • ŘEPKOVÁ Ludmila: den vyvěšení: 18. 8. 2016, den náhradního doručení: 28. 8. 2016
 • TŮMA Jiří: den vyvěšení: 18. 8. 2016, den náhradního doručení: 28. 8. 2016
 • GLÁSEROVÁ Simona: den vyvěšení: 15. 8. 2016, den náhradního doručení: 25. 8. 2016
 • KRUMPÁR Pavel: den vyvěšení: 15. 8. 2016, den náhradního doručení: 25. 8. 2016
 • NOVOTNÁ Barbora: den vyvěšení: 15. 8. 2016, den náhradního doručení: 25. 8. 2016
 • Změneno dne .
Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci