ÚŘEDNÍ DESKA

Nedoručená pošta - poplatky za studium

V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.


Nedoručená pošta poplatků za studium: Září 2016

 • BRAXATORISOVÁ Nikola: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016
 • DLOUHÁ Kateřina: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016
 • HVĚZDOVÁ Markéta: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016
 • CHAMER Lukáš: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016
 • LUKEŠ Martin: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016
 • MYŠKOVÁ Barbora: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016
 • PÁNEK Jiří: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016
 • ROUBÍČKOVÁ Adéla: den vyvěšení: 1. 9. 2016, den náhradního doručení: 11. 9. 2016
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: Srpen 2016

 • FEJKSOVÁ Zuzana: den vyvěšení: 18. 8. 2016, den náhradního doručení: 28. 8. 2016
 • ONDRUŠOVÁ Petra: den vyvěšení: 18. 8. 2016, den náhradního doručení: 28. 8. 2016
 • POTŘEBOVÁ Iva: den vyvěšení: 18. 8. 2016, den náhradního doručení: 28. 8. 2016
 • REMETOVÁ Miriama: den vyvěšení: 18. 8. 2016, den náhradního doručení: 28. 8. 2016
 • ŘEPKOVÁ Ludmila: den vyvěšení: 18. 8. 2016, den náhradního doručení: 28. 8. 2016
 • TŮMA Jiří: den vyvěšení: 18. 8. 2016, den náhradního doručení: 28. 8. 2016
 • GLÁSEROVÁ Simona: den vyvěšení: 15. 8. 2016, den náhradního doručení: 25. 8. 2016
 • KRUMPÁR Pavel: den vyvěšení: 15. 8. 2016, den náhradního doručení: 25. 8. 2016
 • NOVOTNÁ Barbora: den vyvěšení: 15. 8. 2016, den náhradního doručení: 25. 8. 2016
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: Květen 2016

 • ŠVARCOVÁ Kamila: den vyvěšení: 25. 5. 2016, den náhradního doručení: 3. 6. 2016
 • BURIAN Michal: den vyvěšení: 26. 4. 2016, den náhradního doručení: 5. 5. 2016
 • MUSILOVÁ FICKOVÁ Tereza: den vyvěšení: 26. 4. 2016, den náhradního doručení: 5. 5. 2016
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: Duben 2016

 • NEVEČEŘAL Dominik: den vyvěšení: 8 4. 2016, den náhradního doručení: 18. 4. 2016
 • ABRAHAMOVÁ Ilona: den vyvěšení: 29. 3. 2016, den náhradního doručení: 8. 4. 2016
 • DOLEŽALOVÁ Eva: den vyvěšení: 29. 3. 2016, den náhradního doručení: 8. 4. 2016
 • HOVORKA Jan: den vyvěšení: 29. 3. 2016, den náhradního doručení: 8. 4. 2016
 • LENGYELOVÁ Lenka: den vyvěšení: 29. 3. 2016, den náhradního doručení: 8. 4. 2016
 • TESAŘOVÁ Libuše: den vyvěšení: 29. 3. 2016, den náhradního doručení: 8. 4. 2016
 • ZVERKOVÁ Františka: den vyvěšení: 10. 3. 2016, den náhradního doručení: 20. 3. 2016
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: Březen 2016

 • DLOUHÁ Kateřina: den vyvěšení: 10. 3. 2016, den náhradního doručení: 20. 3. 2016
 • MAJOROVÁ Lucie: den vyvěšení: 10. 3. 2016, den náhradního doručení: 20. 3. 2016
 • SOLNIČKOVÁ Denisa: den vyvěšení: 10. 3. 2016, den náhradního doručení: 20. 3. 2016
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: Listopad 2015

 • KELLER Vojtěch: den vyvěšení: 2. 12. 2015, den náhradního doručení: 12. 12. 2015
 • NEUMANOVÁ Šárka: den vyvěšení: 30. 11. 2015, den náhradního doručení: 10. 12. 2015
 • ŘÍHOVÁ Pavla: den vyvěšení: 30. 11. 2015, den náhradního doručení: 10. 12. 2015
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: Říjen 2015

 • KLÍMA Jiří: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015
 • FRANC Aleš: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015
 • ČINČUROVÁ Ludmila: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015
 • SLAVÍKOVÁ Vendula: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015
 • ZLATNÍKOVÁ Radka: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015
 • ŠULÁKOVÁ Lucie: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015
 • LEJSKOVÁ Martina: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015
 • PATERNOVÁ Radka: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015
 • ABRAHAMOVÁ Ilona: den vyvěšení: 1. 10. 2015, den náhradního doručení: 10. 10. 2015
 • ŠAŠMOVÁ Martina: den vyvěšení: 14. 9. 2015, den náhradního doručení: 23. 9. 2015
 • ZVERKOVÁ Františka: den vyvěšení: 14. 9. 2015, den náhradního doručení: 23. 9. 2015
 • SLEZÁČKOVÁ Tereza: den vyvěšení: 14. 9. 2015, den náhradního doručení: 23. 9. 2015
 • BOCHOVÁ Anna: den vyvěšení: 14. 9. 2015, den náhradního doručení: 23. 9. 2015
 • ROZKYDAL Jakub: den vyvěšení: 14. 9. 2015, den náhradního doručení: 23. 9. 2015
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: Září 2015

 • EJEMOVÁ Lucie : den vyvěšení: 27. 8. 2015, den náhradního doručení: 7. 9. 2015
 • KARČOVÁ Hana : den vyvěšení: 27. 8. 2015, den náhradního doručení: 7. 9. 2015
 • KARDA  Petr : den vyvěšení: 27. 8. 2015, den náhradního doručení: 7. 9. 2015
 • ŠALPACHOVÁ Zuzana : den vyvěšení: 27. 8. 2015, den náhradního doručení: 7. 9. 2015
 • DOLEŽALOVÁ Eva: den vyvěšení: 28. 8. 2015, den náhradního doručení: 8. 9. 2015
 • BALCAROVÁ Jana: den vyvěšení: 28. 8. 2015, den náhradního doručení: 8. 9. 2015
 • ŘEPKOVÁ Ludmila: den vyvěšení: 28. 8. 2015, den náhradního doručení: 8. 9. 2015
 • SVATOŇOVÁ Věra: den vyvěšení: 31. 8. 2015, den náhradního doručení: 9. 9. 2015
 • RÝGROVÁ Alena: den vyvěšení: 31. 8. 2015, den náhradního doručení: 9. 9. 2015
 • POLÁK Viktor: den vyvěšení: 31. 8. 2015, den náhradního doručení: 9. 9. 2015
 • VALDÉS Verónica: den vyvěšení: 2. 9. 2015, den náhradního doručení: 11. 9. 2015
 • JAVORKOVÁ Lucie: den vyvěšení: 2. 9. 2015, den náhradního doručení: 11. 9. 2015
 • ŠLAMBOROVÁ Petra: den vyvěšení: 4. 9. 2015, den náhradního doručení: 14. 9. 2015
 • DLOUHÁ Kateřina: den vyvěšení: 7. 9. 2015, den náhradního doručení: 16. 9. 2015
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: březen 2015

 • ROZKYDAL Jakub,: den vyvěšení: 11. 3. 2015, den náhradního doručení: 21. 3. 2015
 • DRDA Adam: den vyvěšení: 26. 3. 2015, den náhradního doručení: 5. 4. 2015
 • OKROUHLICKÁ Andrea: den vyvěšení: 27. 3. 2015, den náhradního doručení: 6. 4. 2015
 • PATERNOVÁ Radka: den vyvěšení: 27. 3. 2015, den náhradního doručení: 6. 4. 2015
 • ŠULÁKOVÁ Lucie: den vyvěšení: 27. 3. 2015, den náhradního doručení: 6. 4. 2015
 • Změneno dne .

Nedoručená pošta poplatků za studium: prosinec 2014

 • HOFMAN Radek: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • JEŽKOVÁ Petra: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • KUCHARÍKOVÁ Markéta: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • LISÁ Tereza: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • HŘEBKOVÁ Ludmila: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • ŠULÁKOVÁ Lucie: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • ZLATNÍKOVÁ Radka: den vyvěšení: 5. 1. 2015, den náhradního doručení: 15. 1. 2015
 • Změneno dne .
Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci